Fizikus MSc kutatófizikus szakirány záróvizsga (elavult)

A Fizipedia wikiből

Tartalomjegyzék

Figyelem, ez az oldal elavult információkat tartalmaz!

Az új tanrendnek megfelelően 2018 nyarától tartandó záróvizsgákra vonatkozó információkat a Fizikus MSc Kutatófizikus specializáció záróvizsga és Fizikus MSc Nanotechnológia és anyagtudomány specializáció záróvizsga oldalakon publikáljuk.

Határidők 2017-ben

A záróvizsgával, diplomamunkával kapcsolatos határidőket és tennivalókat a kari záróvizsga-oldalon tüntettük föl, melyekhez az alábbi kiegészítéseket kérjük figyelembe venni.

A diplomamunkát és a magyar és angol nyelvű kivonatokat is kérjük legkésőbb május 26. délig elektronikusan (PDF) elküldeni Fehér Titusznak, és június 1. délig nyomtatott formában leadni Berhidi Júliának a Fizikai Intézet titkárságán vagy a könyvtárban (2 példány a dolgozatból, 5-5 példány a kivonatokból).

A záróvizsgákat legközelebb 2017. június 17. és június 30. között tartjuk. Várhatóan lesz egy kivételes vizsganap 2017. július 5‒7. között is, de ide csak fontos szakmai indokkal lehet jelentkezni (az előzetes tanulmányi kötelezettségek, vizsgák ‒ várható ‒ elhúzódását vagy elcsúszását nem fogadjuk el).

Záróvizsgára jelentkezni a Neptun Ügyintézés/Záróvizsgák menüjében ÉS egy Fehér Titusznak küldött e-mailben kell (ha ez utóbbira nem érkezne visszaigazolás 2 munkanap alatt, akkor kérjük ismételten jelentkezni). Az e-mailben kérjük az alábbi adatokat elküldeni:

  1. Hallgató neve, Neptun-kódja, e-mail címe.
  2. Témavezető neve, intézete, e-mail címe. Ha van belső konzulens, akkor az ő neve, intézete és e-mail címe is.
  3. Diplomatéma azonosítója, ill. címe magyarul ÉS angolul. (Azonosító híján átmenetileg a kari oldalon kikereshető linkjét kérjük.)
  4. Esetleges megindokolt igény, hogy inkább a kitűzött időszak elején vagy végén vizsgázna (általában az időszak végén szoktuk a vizsgákat tartani).

A diplomamunkára és a záróvizsgára vonatkozó szabályok. (Az e szabályzatban leírtaktól függetlenül a dolgozat beadási határideje az, amit fent megadtunk.) A kari holnapon a diplomamunka-készítés és a záróvizsga további szabályai is megtalálhatóak.

Dolgozatok, témavezetői értékelések, bírálatok

A dolgozatok, témavezetői értékelések, bírálatok (bennük a bírálók esetleges kérdéseivel) folyamatosan gyűlnek. A megtekintésükhöz szükséges jelszó ugyanaz, mint amit a dept.phy.bme.hu-n szoktunk használni.

Útmutató a diplomamunka szerkesztéséhez

A kari honlapról letölthető az útmutató. Ugyan nem szerepel benne, de a BSc szakdolgozatokhoz hasonlóan a diplomamunkának is tartalmaznia kell az Önállósági nyilatkozatot, közvetlenül a belső címlap után. Külön felhívjuk a figyelmet az útmutató 2.7. pontjára: a Fizika Tanszéken leadott dolgozathoz mellékelni kell angol és magyar nyelven a dolgozat kivonatát 5-5 példányban.

Tételsor

Itt található.

A záróvizsgák beosztása

Az előzetes beosztást várhatóan június elején tesszük közzé.

A záróvizsgák tipikus menete

  1. A hallgató bemutatja a diplomamunkáját (15 perc). Ennek jellemző formája számítógépes előadás, lehetőleg saját géppel (projektort biztosítunk).
  2. A bizottság kérdez a diplomamunkával vagy az előadással kapcsolatban (saját kérdések és a bíráló kérdései egyaránt szerepelhetnek), amit a hallgató megválaszol (kb. 5 perc).
  3. A hallgató megkap kettő tételből néhány pontot kidolgozásra. A bizottság jellemzően az egyik tétel 70-80, a másik 20-30%-át választja ki. (A felkészülésre adott idő minimum 25 perc.)
  4. A hallgató vizsgázik a feladott pontokból. Közben a bizottság kérdéseket is tesz fel, amelyek akár érinthetik a kiadott tételek egyéb pontjait is.
  5. A bizottság egy harmadik (esetleg több) tételből egy-két kérdést feltesz, amelyeket felkészülés nélkül kell a vizsgázónak megválaszolnia. (Nem elvárás a kidolgozott tételekhez hasonló részletességű válasz.)