Folyadékok viszkozitásának mérése

A Fizipedia wikiből


A mérés célja:

 • elmélyíteni a viszkozitással kapcsolatos ismereteket,
 • ismertetni néhány viszkozitás mérési eljárást.

Ennek érdekében:

 • összefoglaljuk a viszkozitással kapcsolatos elméletet,
 • ismertetjük a viszkozitásmérés néhány módszerét,
 • megmérjük néhány anyag viszkozitását,
 • vizsgáljuk a folyadékok viszkozitásának hőmérsékletfüggését.


Tartalomjegyzék


Elméleti összefoglaló

1.ábra

Ha a folyadékban egy álló felülethez közeli, \setbox0\hbox{$x_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% távolságban levő, \setbox0\hbox{$A$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% nagyságú, az előzővel párhuzamos felületet (1. ábra) \setbox0\hbox{$v_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sebességgel mozgatunk, akkor az alábbiakat tapasztaljuk:

 • Az \setbox0\hbox{$A$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% nagyságú felület állandó \setbox0\hbox{$v_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sebességű mozgatásához állandó \setbox0\hbox{$F$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% erő szükséges.
 • Az álló és a mozgó felület közötti folyadékrészben a folyadék áramlási sebessége – \setbox0\hbox{$x_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% kicsisége miatt – a felületekre merőleges \setbox0\hbox{$x$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% távolság függvényében 0-tól \setbox0\hbox{$v_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-ig gyakorlatilag lineárisan változik.

A jelenség magyarázata a kővetkező. A folyadék a vele érintkező szilárd felülethez rendszerint hozzátapad, és így a felülethez legközelebb eső folyadékrészecskék a felülettel együtt mozognak (vagy állnak). A fékezőerő így nem a folyadék és a szilárd felület között fellépő közönséges súrlódás, hanem az egyes folyadékrétegek között fellépő belső súrlódás következménye. Ez az erő a folyadékban fellépő molekuláris hatások következtében jön létre úgy, hogy a gyorsabban mozgó folyadék rétegek a szomszédos, lassabban mozgó rétegeket gyorsítani, az utóbbiak pedig az előzőket – és így közvetve a mozgó szilárd lemezt is – lassítani igyekeznek.

A vázolt jelenség kvantitatív vizsgálatából megállapítható, hogy a mozgatás irányában fekvő két szomszédos A felületű folyadékréteg között fellépő belső súrlódási erő (1. ábra) nagysága:

\[F=\eta A\frac{\text{d} v}{\text{d} x}\]

ahol \setbox0\hbox{$\text{d}v/\text{d}x$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a mozgásirányra merőleges sebességesés (sebesség-gradiens), \setbox0\hbox{$\eta$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a folyadék anyagi minőségétől függő belső súrlódási vagy viszkozitási tényező (szokás dinamikai viszkozitásnak nevezni, mértékegysége Pa s). A kifejezésből látható, hogy az áramló folyadékban az egymással érintkező rétegek között \setbox0\hbox{$(\tau)$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% nyírófeszültség lép fel, melynek nagysága:

\[\tau=\frac{F}{A}=\eta\frac{\text{d}v}{\text{d}x}\]

A viszkozitás tehát azt adja meg, hogy egységnyi sebesség-gradiens esetén mekkora feszültség lép fel az egyes rétegek között. A tapasztalat szerint az anyagok viszkozitása függ a hőmérséklettől. Gázok esetében a növekvő hőmérséklettel \setbox0\hbox{$\eta$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% növekszik, folyadékokban viszont csökken az alábbi tapasztalati törvény szerint:

\[\eta (T)=A\exp\left(\frac{B}{RT}\right)\]

Ez az Eyring-Andrade formula, ahol \setbox0\hbox{$A$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$B$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a folyadékra jellemző állandók, \setbox0\hbox{$R$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% pedig a gázállandó.

Folyadékok viszkozitásának mérésére számos eljárás létezik. Az alábbiakban két mérési módszert mutatunk be.

Mérési módszerek

Belső súrlódási együttható mérése vékony csövön történő áramoltatással

Ha a mérendő folyadékot kis átmérőjű hengeres csövön, nem túl nagy nyomáskülönbség mellett – azaz nem túl nagy áramlási sebességgel – áramoltatjuk át, akkor az áramlás lamináris lesz. (Egy \setbox0\hbox{$r$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sugarú csőben lamináris a \setbox0\hbox{$\rho$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sűrűségű folyadék \setbox0\hbox{$v$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sebességű áramlása, ha a Reynolds-szám \setbox0\hbox{$Re=\rho rv/\eta<1160$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%.) Ebben az esetben az \setbox0\hbox{$r$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sugarú, \setbox0\hbox{$l$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% hosszúságú csövön \setbox0\hbox{$t$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% idő alatt átáramló folyadéktérfogat a Hagen-Poiseuille-féle törvény szerint:

\[v=\frac{\pi(p_1-p_2)}{8\eta l}r^4t\]

ahol \setbox0\hbox{$p_1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$p_2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a cső két végén a nyomás értéke. Tehát a \setbox0\hbox{$t$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% idő alatt átáramlott folyadékmennyiség, a nyomáskülönbség, és a geometriai adatok (\setbox0\hbox{$r$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, \setbox0\hbox{$l$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%) ismeretében az \setbox0\hbox{$\eta$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% viszkozitás meghatározható. A fenti összefüggésen alapul többek közt az Ostwald-féle kapilláris viszkoziméter.

Az Ostwald-féle kapilláris viszkoziméter

2.ábra

A mérőeszköz a 2. ábrán látható. A mérést úgy végezzük, hogy a készülékbe töltött folyadékot a kapilláris szárú ágban levő \setbox0\hbox{$V$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% térfogatú gömb fölé az „a” jelig szívatjuk. Ezután mérjük azt az időt, amely alatt a meniszkusz ettől a jeltől a gömb alatti „b” jelig süllyed. Ha a \setbox0\hbox{$\rho$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sűrűségű folyadék szintkülönbsége az eszköz két ágában kezdetben \setbox0\hbox{$h_l$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, a végső pillanatban pedig \setbox0\hbox{$h_2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, akkor a kifolyás ideje alatt a közepes nyomás \setbox0\hbox{$p=\rho g\left(h_1+h_2\right)/2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, ahol \setbox0\hbox{$g$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a nehézségi gyorsulás. Abszolút méréshez a \setbox0\hbox{$V$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, \setbox0\hbox{$r$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, \setbox0\hbox{$l$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, \setbox0\hbox{$h_1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$h_2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% ismerete szükséges. Relatív mérésnél elegendő, ha ugyanazon készülékben a \setbox0\hbox{$\rho$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sűrűségű vizsgálandó folyadék \setbox0\hbox{$t$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% kifolyási idején kívül meghatározzuk egy ismert sűrűségű és viszkozitású (\setbox0\hbox{$\rho_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$\eta_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%) folyadék \setbox0\hbox{$t_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% kifolyási idejét. Ezen adatokból a viszkozitás az

\[\frac{\eta}{\eta_0}=\frac{\rho t}{\rho_0t_0}\]

összefüggés alapján számítható.

Viszkozitásmérés a Stokes-törvény alapján

Stokes törvénye értelmében az \setbox0\hbox{$\eta$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% viszkozitású, homogén folyadékban egyenletes sebességgel haladó \setbox0\hbox{$r$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sugarú golyóra a mozgás irányával szemben

\[F=6\pi\eta rv\]

nagyságú, a mozgást akadályozó erő hat. Folyadékban, nehézségi erő hatására függőlegesen eső golyó sebessége addig növekszik, míg a mozgást akadályozó erő egyenlő nem lesz a nehézségi erő és a felhajtóerő különbségével. Az erők egyensúlyának beállása után a golyó egyenletes sebességgel esik. Az erők egyensúlyát kifejező egyenlet:

\[6\pi\eta rv=\frac{4}{3}\pi r^3(\rho_g-\rho_k)g\]

ahol \setbox0\hbox{$\rho_g$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a golyó \setbox0\hbox{$\rho_k$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% pedig a közeg sűrűsége, \setbox0\hbox{$r$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a golyó sugara, \setbox0\hbox{$v$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% az egyenletes mozgás sebessége. A kifejezés átrendezése és az \setbox0\hbox{$L$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% hosszúságú út megtételéhez szükséges \setbox0\hbox{$t$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% idő bevezetése után \setbox0\hbox{$\eta$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-ra az alábbi összefüggést kapjuk:

\[\eta=\frac{2}{9}r^2(\rho_g-\rho_k)g\frac{t}{L}\]

melynek segítségével \setbox0\hbox{$t$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$L$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% mérése, valamint a többi paraméter ismerete esetén \setbox0\hbox{$\eta$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% meghatározható.

A Stokes-törvény csak kis Reynolds-számú (\setbox0\hbox{$Re<1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%) lamináris áramlás esetére érvényes és csak akkor, ha a golyó végtelen kiterjedésűnek és homogénnek tekinthető közegben mozog. Ha a golyó egy \setbox0\hbox{$R$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sugarú függőleges henger belsejében esik, akkor a mozgást gátló erő az alábbiak szerint módosul:

\[F=6\pi\eta rv\left(1+2,4\frac{r}{R}\right)\]

Ennek alapján a viszkozitást a korábbi helyett az alábbi formula szolgáltatja:

\[\eta=\frac{2}{9}r^2(\rho_g-\rho_k)g\frac{t}{L\left(1+2,4\frac{r}{R}\right)}\]

Mérési feladatok

A méréshez rendelkezésre álló eszközök

 • A mérés elvégzéséhez és a mérési napló elkészítéséhez a dőlt betűs részekben adunk segítséget.
 • A mérés három, összetartozó részből áll. Az olaj viszkozitását olajba ejtett apró golyók segítségével, a Stokes-törvény alapján mérik. Ez a mérés megadja az olaj viszkozitását szobahőmérsékleten. Az egyik Ostwald-féle viszkoziméterrel a szobahőmérsékletű olaj és a szobahőmérsékletű víz viszkozitásának arányát lehet megmérni. A másik Ostwald-viszkoziméterrel pedig a hideg víz viszkozitását lehet meghatározni a szobahőmérsékletű vízhez viszonyítva. Felhasználva az olaj viszkozitásának mért értékét meghatározható a szobahőmérsékletű víz viszkozitása, majd ebből a hideg víz viszkozitása a hőmérséklet függvényében. Ez alapján pedig már meghatározhatók az Eyring-Andrade formulában szereplő állandók
 • A hibaszámításban ennek megfelelően az egyes mérések hibáival kell tovább számolni a következő méréseknél.

1. Mérje meg az étolaj viszkozitását a Stokes-törvény alapján!

 • Mielőtt mérni kezd, becsülje meg (pusztán szemrevételezés alapján) egy kis golyó tömegét!
  • Körülbelül mekkora az átmérője? Ebből közelítő fejszámolással határozza meg a térfogatát!
  • Milyen anyagból lehet? (Olajban, vízben elsüllyed.) Körülbelül mekkora lehet a sűrűsége?
  • Mekkora egy golyó körülbelüli tömege? (Összehasonlításképp: az ékszerészmérleg mérési hibája legalább 0,01 g.)
 • Az olaj viszkozitásához mérni kell:
  • az olaj sűrűségét úszó sűrűségmérővel (használat után az olajat le kell törölni)
  • golyók sűrűségét: ehhez 100-200 db golyót kell leszámolni, és ékszerészmérleggel megmérni a tömegüket, valamint 10-20 golyó átmérőjét kell megmérni
  • cső átmérőjét tolómérővel (korrekció!)
  • azt a távolságot, amin a golyók esését mérik
  • beejtendő golyók (10-20 db) átmérőjét csavarmikrométerrel
  • esés idejét

A golyót a folyadék felszínéről, a henger tengelye mentén óvatosan indítsa el! A mérést akkor kezdje, mikor az állandósult sebesség kialakult! Ez a folyadék felszíne alatt néhány cm-rel történik meg. A sebességmérést az edény alja fölött ugyanennyivel fejezze be!

 • Célszerű az egyes golyók mért átmérő és idő értéke alapján viszkozitást számolni, majd ezeket az eredményeket átlagolni. Miért jobb ez, mint az átlagos átmérőből és az átlagos esési időből számolni a viszkozitást?

2. Viszkozitás mérése az Ostwald-féle módszer segítségével

Határozza meg az Ostwald-viszkoziméterek segítségével a víz viszkozitását szobahőmérséklet és 0 °C között víz és étolaj mintákon végzett mérésekkel! Ábrázolja a víz viszkozitását a hőmérséklet függvényében! Határozza meg az Eyring-Andrade formulában szereplő \setbox0\hbox{$A$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$B$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% paramétereket!

Az Ostvald-féle viszkoziméterrel – a kapilláris adatainak hiányában – csak relatív méréseket lehet végezni. Az abszolút eredményekhez használja fel az étolaj viszkozitásának az 1. mérésben kapott értékét!

Az egyik eszköz segítségével előbb a desztillált vízzel mérje a kifolyási időt (szobahőmérsékleten, ötször-tízszer). Ezután a viszkozimétert alkohollal kétszer át kell öblíteni, és akváriummotorral levegőt átszívatva ki kell szárítani. (Ehhez kérje a mérésvezető segítségét!) Ezután olajjal feltöltve a kifolyási időket ismét határozza meg (legalább kétszer-háromszor)!

 • Az Ostwald-viszkoziméterben a vizet a vékonyabb szárhoz csatlakozó műanyag csővel a felső jel fölé kell szívni, majd a lefolyási időt stopperrel mérni. Amennyiben a viszkoziméterben olaj van, felszívás helyett sűrített levegővel lehet a folyadékot felfújni (ha kell, kérjenek segítséget!)

A másik (vékonyabb kapillárisú) eszközzel a desztillált víz kifolyási idejét mérje sok alkalommal, szobahőmérsékletről indulva, fokozatosan 0 °C-ig hűtve.

 • Folyamatos felszívással-leengedéssel mérjék a lefolyási időt, miközben a főzőpohárban lévő vizet jég bedobásával és keveréssel folyamatosan hűtik. A keverő fordulatszámát ne állítsák túl nagyra, mert eltörheti a viszkozimétert.
 • Figyelem! A két viszkoziméter paraméterei eltérők!