Fresnel diffrakció körlapon és lyukon

A Fizipedia wikiből


13 optika.ogv

Az elhangzó szöveg

Vizsgáljuk meg a jó koherencia tulajdonságokkal rendelkező lézerfény áthaladását kisméretű nyíláson, illetve elhajlását apró akadályon! A néhány mm átmérőjű köralakú nyílást távolítva a fényforrástól koncentrikus elhelyezkedésű sötét és világos körgyűrűk váltakozását látjuk. Hasonló méretű köralakú akadálynál az elhajlási kép is hasonló, azzal a sajátossággal, hogy a középpont mindig világos. Ez a Poisson-féle folt.

Fresnel diffraction

Let us study a beam of laser light with good coherence properties as it passes through a small slit or diffraction, and as it is bent by a small obstacle. By moving a circular slit a few millimeters wide away from the light source, one can observe the alternating of dark and bright concentric circular rings. For a similarly sized circular obstacle, the diffraction pattern is similar, but the center is always bright. This is known as the Arago spot.