Geoid modell

A Fizipedia wikiből


Geoid modell.ogv

Az elhangzó szöveg

Két rugalmas laprugó van felfűzve közös tengelyre. Alsó végük rögzített, a felső végük pedig elmozdulhat a függőlegesen beállított tengelyen. Figyeljük meg, hogy forgatás közben a rugalmas körcsíkok úgy deformálódnak, hogy forgási ellipszoid látszik kialakulni vízszintes nagytengellyel.

Geoid model

Two elastic plate springs are mounted on a common axis. The lower ends are fixed while the upper ends can move along a vertical axis. We can observe that during rotation the elastic circular strips are deformed so that a rotational ellipsoid seems to be formed with a horizontal major axis.