Helyesírási tanácsok a szakdolgozatokhoz

A Fizipedia wikiből


A természettudományok nemzetközi jellegéből adódóan a források rendszerint idegen nyelven (angolul) érhetők el, illetve a legújabb szakkifejezések is általában angolul születnek, ami sokszor nehezíti a szakszövegek, dolgozatok magyar nyelven való megírását. Nemcsak a szakszavak magyar megfelelőinek megtalálása vagy – szótárak hiányában – kitalálása és helyesírása okoz gondot, hanem a külföldi irodalom „el is hangolja a nyelvtani ízlésünket”. Különösképpen igaz ez az egybeírás és különírás szabályaira, aminek hiába szentel A magyar helyesírás szabályai (MHSz) majdnem 50 paragrafust, a sokszor előforduló gumiszabályok (pl. „a kialakult szokásnak megfelelően...”) miatt érdemes szótárban vagy ezzel az online eszközzel ellenőriznünk, amiben bizonytalanok vagyunk. Ne lepődjünk meg, ha éppen a szakkifejezések egybe- és különírásához kapjuk a legkevesebb segítséget, ilyenkor válik leginkább hasznunkra a szabályok ismerete (és betartása).

Tanulságos útmutatók az egybeíráshoz: általános kiskáté és számok, mennyiségek egybeírása. (Ha már itt tartunk, ugyanettől a szerzőtől, Zsadon Bélától egy "Központozásügyi példatár".)

Meglepően jól, és egyre jobban használható eszköz még az MTA Nyelvtudományi Intézetének automata, on-line Helyesírási tanácsadó portálja.

Itt egy lista a gyakran helytelenül írt szavakról, kifejezésekről, illetve ugyanezen oldal online helyesírási szótárt is tartalmaz (az MHSz teljes szószedetét).

Fizikusok által rendszeresen hibásan írt szavak, kifejezések
Helyes alak Helytelen alak Megjegyzés
mikro-/mezo-/nanoszkopikus *-szkópikus de: mikroszkópos (felvétel)
harmonikus (oszcillátor) *-ó-
(an)izotrop *-ó-, *izotropikus cf. izotóp(os)
(an)izotrópia
(a/anti)szimmetria *asszimetria
rombos *ortorombos
Hamilton-operátor Hamilton (operátor)
strukturális, strukturál(t) *-ú- de: struktúra, struktúrák