Hullám elhajlása III.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

A vonalhullámok útjába helyezett akadályon most két keskeny nyílás van. Az így kialakított kettős rés mögött ugyanolyan interferenciaképet, intenzitáseloszlást figyelhetünk meg, mint a két együttrezgő pontforrás hullámterében. Legmarkánsabban a teljes kioltásnak megfelelő hiperbolaágak figyelhetők meg. A frekvencia növelésével a hiperbolaágak száma növekszik.

Diffraction of waves III.

Let us now put in the way of the waves and obstacle with two narrow slits. Behind such a double slit we can observe an interference pattern that is identical to the one generated by two point sources. The most pronounced are the hyperbolic arches corresponding to total extinction. By increasing the frequency the number of hyperbolic arches is also increasing.