Hullám keltés III.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Két, azonos frekvenciával, amplitúdóval, azonos fázisban rezgő pontszerű forrás egyidejűleg állítja elő a tovaterjedő körhullámokat. A vízfelület minden pontjában a két hullámtér egyesítése, szuperpozíciója látható. Legmarkánsabban a teljes kioltásnak megfelelő hiperbolaágak különülnek el. A frekvencia növelésével a hiperbolaágak száma növekszik.

Generating waves III.

Two point sources produce spherical waves simultaneously with identical frequency and phase. In every point of the surface of the water a superposition of the two wave fields will take place. The hyperbolic branches corresponding to total destructive interference will be the most pronounced. By increasing the frequency, the number of hyperbolic branches will increase.