Hullám keltés IV.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Keltsünk most hullámokat egy hosszú egyenes lemezzel. A hullám keltését kezdjük alacsony frekvencián. Jellegzetes vonalhullámok alakulnak ki, a hullámfrontok egyenesek. A különböző frekvenciával gerjesztett hullámok terjedési sebessége azonos, a nagyobb frekvenciához rövidebb hullámhossz tartozik.

Generating waves IV.

Let us now generate waves by a long strait plate. Let us start at low frequency. Characteristic waves will be formed with straight wave fronts. The velocity of propagation of the waves with different wavelengths is identical, with shorter wavelengths for the waves of higher frequencies.