Hullám törése III.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Hullámkádban 9 mm a víz mélysége. Helyezzünk el a hullámtérben egy 6 mm vastagságú bikonkáv lencsét. Így fölötte más lesz a hullám terjedési sebessége. A vonalhullámok úgy haladnak tovább, hogy a lencsén túli irányok széttartása egy közös pontból – a fókuszból – indulásnak felel meg. A lencse törésmutatója egynél nagyobb, hiszen a lencse fölötti tartományban a hullámhossz láthatóan kisebb, tehát a sebesség is csökken. A fókusz helyzete akkor sem változik, ha változtatjuk a hullám keltés frekvenciáját. Ez is igazolja, hogy a terjedési sebesség nem függ a hullám frekvenciájától, nincs diszperzió.

Refraction of waves III.

Let the depth of the water in the wave tank be 9 mm. Let us place a 6 mm thick biconcave. Let the depth of the water in the wave tank be 9 mm. Let us place a 6 mm thick biconvex lens in the wave field. As a result the velocity of propagation will be different above the lens. The waves will propagate in such a way as if they were originating from a common point ─ the focal point. The refraction index of the lens is large than one since above the lens the wavelength is visibly smaller hence the velocity is decreasing. The position of the focal point is unchanged if the frequency of wave generation is changing. This verifies that the velocity of propagation is independent of the frequency, there is no dispersion.