Hullám terjedése

A Fizipedia wikiből


Hullám terjedése

Az elhangzó szöveg

A két végén mereven rögzítsünk egy csavarrugót. Így egy egydimenziós, rugalmas közeghez jutunk. Erőteljesen üssük meg egy ponton az egyik végéhez közel. Figyeljük meg, hogy a keltett zavar miként jut el a rugó másik végére, és hogyan verődik onnan vissza. A csavarrugón, mint rugalmas közegen terjedő hullám több tulajdonsága is megfigyelhető: Meghatározható a rugó hosszának ismeretében a terjedés sebessége. A közeghatárról történő visszaverődés alakján jól látszik, a fázisugrás és nem utolsó sorban az energia terjedése a hullámban, hiszen az egyik végén megütött rugó a másik végén kissé későbbi időpontban fellökte az ott elhelyezett gyermekjátékot.

Wave Propagation

We fix both ends of a coil spring, thereby acheiving an elastic medium. We hit the spring strongly near one end. Let us observe how the disturbance moves through the spring towards the other end, then how it bounces back. With the help of the coil spring we can observe the properties of a wave moving in an elastic medium. By knowing the length of the spring, we can also calculate the speed of propogation, and we can know the phase by observing how the wave bounces. Last but not least, we can tell the propogation of energy in the wave. After all, when we hit the spring on one end, the toy placed at the other end is knocked over after a brief period of time.