Interferencia Fresnel kettőstükör

A Fizipedia wikiből


07 optika.ogv

Az elhangzó szöveg

A Fresnel-féle kettős tükör lapjai egymással néhány ívperces szöget alkotnak. A Hélium-Neon gázlézer vörös fénysugara a kettős tükörről két koherens sugárban visszaverődve az interferencia maximumok és minimumok sorozatát hozza létre. Ezek a sötét és világos csíkok azonos távolságban követik egymást.

Fresnel double mirror interference

The angle between the sheets of the Fresnel double mirror is just a few arc seconds. The red light ray of the helium-neon gas laser reflected from the double mirror produces a series of interference maxima and minima. These dark and bright strips are all equidistant.