Kísérleti fizika szigorlat

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Tárgy adatok

 • Tárgykód: BMETE13AF11
 • Követelmény: 0/0/0/S/0
 • Nyelv: magyar
 • Vizsgakurzus
 • A tárgy felvételének előfeltétele a Kísérleti fizika 1., 2. és 3. vizsgák sikeres teljesítése. (Ezért a tárgy legkorábban a 4. félévben vehető fel.)
 • A Kísérleti magfizika vizsga sikeres teljesítése nem előfeltétele a tárgy felvételének, de a vizsgárabocsáthatóságnak igen. (Tehát szigorlatozni csak a Kísérleti magfizika vizsga sikeres teljesítése után lehet.)
 • Szigorlati időpontok: a vizsgaidőszakokban 2-2 alkalom, valamint az őszi félévben kellő számú jelentkező kezdeményezheti évközi szigorlati alkalom kiírását is.

Szigorlati tételek

Szigorlati tételek

További információk a szigorlatról

 • A vizsgázó egy-egy tételt húz a tételsor első és második részből (1-12. illetve 13-21. tétel).
 • A vizsgázónak 30 perce van felkészülni a feleltre. Ez alatt inkább egy vázlatot érdemes készíteni a teljes feleletről (mindkét tételről), és nem egy kis rész részletes kidolgozását leírni. A vázlatban szerepeljen, hogy a feleletben miről szeretne beszélni; írja le a fontos összefüggéseket, az alapvető levezetések fő lépéseit; rajzolja le a legfontosabb kísérletek, eszközök vázlatát.
 • A felelet két vizsgáztató előtt zajlik. A vizsgázó alapvetően önállóan ismerteti a két tétel anyagát, de a vizsgáztatók belekérdezhetnek, beleszólhatnak a felelet közben.
 • Az alapfogalmakat, alapvető összefüggéseket, legfontosabb kísérleteket mindenképp tudni és érteni kell a szigorlat sikeres teljesítéséhez.
 • Törekedni kell a tétel átfogó ismertetésére. (Például azoknál a tételeknél, amelyek több tárgy anyagát is felölelik, hangsúlyozni az általános, mindkét területen érvényes megállapításokat.)
 • Egy felelet ideje, a hallgató felkészültségétől függően általában 15-45 perc.

Szigorlati bizottság

Kis Dániel Péter

Koppa Pál

Simon Ferenc

Sükösd Csaba

Vankó Péter

Kapcsolódó tárgyak

Kísérleti fizika 1.

Kísérleti fizika 2.

Kísérleti fizika 3.

Kísérleti magfizika


Tantárgyfelelős: Vankó Péter