Kaotikus kettős inga

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

A kaotikus inga mozgását a V-scope-pal mérjük.

Fent az öt kis képen öt körülbelül ugyanonnan elindított mozgás látható. Alatta a grafikonon a V-scope mérések alapján a kis karok szögelfordulását ábrázoltuk az idő függvényében. A függőleges skálán látható, hogy néhány inga több mint 60 radiánt (10 teljes fordulatot) forog.

Az első tíz másodperc lassított megismétlésén megfigyelhető, hogy mikor és hol válnak el egymástól az egyformán induló mozgások.

Végül egymásra vetítve láthatjuk az öt mozgást. Itt is jól megfigyelhető, hogy a kezdetben egyformán mozgó ingák egyre inkább eltérően mozognak.

Chaotic double pendulum

We measure the motion of the chaotic pendulum with V-scope.

On the above located five pictures, we see five pendula started from more or less the same position. Below it, the graph presented by V-scope shows the angle changes of the small arms with respect to time. On the perpendicular scale, we can see that the pendulum sometimes rotates more than 60 radians (10 complete rotations).

In the slowed version of the first ten seconds, we can observe when and where the similarly started pendula motions differ.

By superposing the graphs on top of each other, we can observe again that the similarly begun movements differ from each other as they continue.