Kis tömeg - nagy tömeg

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

A forgástengelyre merőleges vízszintes rúdon fonállal összekötött kisebb kék és nagyobb piros tömeg helyezkedik el. Ha nyugalomban az érintkező tömegek a vízszintes tengely közepéről indulnak, növekvő fordulatszámnál a nagyobb tömeg fogja magával húzni a kisebbet. Ha nyugalomban a nagyobbik tömeg kerül a vízszintes tengely közepére, növekvő fordulatszámnál a kisebb tömeg fogja magával húzni a nagyobbat. Található olyan kiindulási helyzet, amely minden fordulatszámnál egyensúlyi helyzetnek bizonyul. Ilyenkor a forgásközéppont egybeesik a két tömeg (piros és kék) tömegközéppontjával.

Small and large masses

A small blue mass and a larger red mass are placed on a horizontal bar perpendicular to the axis of rotation of the two masses and connected by a string. At rest the masses are situated at the center and with increasing speed of rotation the larger mass will pull the smaller mass with itself. If at rest the larger mass is at the center, the smaller mass will pull the larger one. It is possible to find a starting position which leads to equilibrium at every speed of rotation. In this case the center of rotation will coincide with the center of mass of the two (blue and red) masses.