Mágneses domének

A Fizipedia wikiből


Mágneses domének

Az elhangzó szöveg

Egy mikroszkóp segítségével Weiss féle doméneket vizsgálunk. A mikroszkópban egy vékony, egykristályos ferri-mágneses gránát film (Bi0,6Tm2,4Ga1,15Fe3,85Si3O12) helyezkedik el, két egymásra merőleges helyzetű polárszűrő között. A minta semleges állapotban van, így vonalalakú sötét és világos foltokat látunk, amelyek a Weiss féle doméneknek felelnek meg. A minta maga egy 300 menetes, kb. 8 ohmos ellenállású tekercs belsejében helyezkedik el. Ha egyenáramot kapcsolunk a tekercsre, akkor tanulmányozhatjuk külső mágneses tér hatását a doménekre.

Növeljük lassan az áramerősséget! Azok a domének növekednek meg, amelyek az áram által létesített tér irányában állnak. Ezek a domének mindjobban a tér irányába fordulnak, ezzel a sötétebb területek növekednek a világosak rovására. Alacsony térerősségeknél ez a domén kiszélesedés reverzibilis falelmozdulás mellett jön létre. Közepes térerősségnél irreverzibilis, hirtelen fellépő falelmozdulások tapasztalhatók (Barkhausen effektus), míg nagy térerősségeknél a falak elfordulnak (összecsukódás). Végül a minta egésze sötétnek, illetve világosnak látszik, ami azt jelenti, hogy telítésbe került. A térerősség további növelése nem vezet a mágnesezettség változására. Ha ilyenkor a külső térerősséget csökkentjük, a minta – remanens mágnesezettsége miatt – továbbra is mágneses marad. Először a tér irányának megváltozása és a koercitív térerősség meghaladása viszi vissza a mintát semleges állapotába. Fordítsuk meg a minta körüli tekercsben az áram irányát! Ekkor az előbbi folyamatot figyelhetjük meg ismét, azzal a különbséggel, hogy most az áram a világosnak látszó doméneket fogja "hizlalni" és a minta mágneses telítődésekor egészen világos lesz.

angol név

angol szöveg