Mágneses indukció I.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Az itt látható keretben a két függőleges fémsínt egy mozgatható vezetődarab köti össze. A két fémsín közötti elektromos feszültséget figyelemmel kísérhetjük a műszer skáláján. Helyezzük a keretet a síkjára merőleges indukciójú mágneses térbe! Lefelé mozgatva a vezető két vége között feszültség mérhető. Felfelé mozgatásnál ugyanez a helyzet, csak a mért feszültség előjele lesz ellenkező. A feszültség nagysága arányosan változik a mozgatás sebességével.

Magnetic induction I.

In the frame, two vertical metal rails are connected by a movable piece of conducting material. The voltage between the rails can be observed by the voltmeter. Let us place the frame in a magnetic field perpendicular to its plane. By moving it downward voltage can be detected between the two ends of the conductor. By moving it upward, the same thing happens, but the sign of the voltage will be opposite. The magnitude of the voltage will be proportional to the speed of the motion.