Mágneses indukció X.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Alumínium lemezek hasonlóan lengenek függetlenül attól, hogy az egyiken fésűfogszerű bevágások vannak. Mást tapasztalunk akkor, ha a lengés erős mágnespofák között történik. Erős mágneses térben a kialakuló örvényáramoknak megfelelő fékező hatás érvényesül. A fésűfogszerű megszakítások miatt jóval kisebb örvényáram kisebb fékező hatást eredményez. A megszakításokat fémesen összekötve a fékezőhatás nagymértékben megnő.

Magnetic induction X.

Aluminum sheets swing similarly even if some of them have comb-like cuts on them. However, if the swinging is between poles of a strong magnet, the situation is different. In this case, hindering effects due to the induced eddy currents will take place. The comb-like cuts decrease the eddy currents and, consequently, the braking effects. By covering the cuts with metallic connections, the braking effect will be largely increased.