Mágneses tér hatása elektrolitra

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Só vizes oldatában kialakuló elektromos áram.

A pozitív és negatív ionok ellenkező irányban haladnak az adott polaritásnak megfelelő villamos térben, ám mozgékonyságaik összeadódnak az áramsűrűség kialakításakor. Mágneses tér hatására is egy irányban jönnek forgó mozgásba, hiszen pl. a kifelé haladó pozitív töltésre ható Lorentz-erő ugyanolyan irányú mint a befelé haladó negatív töltésnél.

Az elhangzó szöveg

A kísérlethez koncentrikus elektródák közé töltött vízre, sóra, az elektromos és mágneses tér kialakításához egy 9 Voltos elemre és erős permanens mágnesre, a folyadék forgásának bemutatásához, krétaporra lesz szükségünk. Koncentrikusan elhelyezkedő, gyűrű alakú elektródák között a folyadékban súrlódással mozgó töltések sugárirányú sebességet kapnak. Töltésmozgás akkor alakul ki, ha a folyadékba töltéshordozókat viszünk (pl. megsózzuk a vizet), majd az elektródákra néhány volt feszültséget kapcsolunk. Egy különösen erős, a töltéshordozók sebességére merőleges mágneses tér kialakításával az ionok segítségével az egész folyadék forgómozgásba hozható. A mágnes pólusait megcserélve, a folyadék forgásiránya is megfordul. A folyadék forgásiránya akkor is megfordul, ha az elektródák polaritását megcseréljük.

Effect of the magnetic field to an electrolyte

For the experiment, one needs water, poured between concentric electrodes, salt, a 9 Volt battery and a strong magnet for generating electric and magnetic fields respectively, and fluid chalk for the demonstration of the rotation. Between the concentric electrodes, the charges moving with friction in the fluid will acquire radial velocity. Charge motion takes place if the fluid charge carriers, for example salt, are added and voltage is switched on in the electrodes. With a very strong magnetic field perpendicular to the velocity of the charge carriers and with the help of ions, the whole body of fluid can be rotated.