Mágnesség elmélete 1

A Fizipedia wikiből

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

 • Tárgynév: Mágnesség elmélete I.
 • Képzés: BME TTK, Fizikus MSC
 • Neptun-kód: BMETE11MF13
 • Követelmény: 2/0/0/V/3
 • Nyelv: magyar
 • Előadó: Dr. Virosztek Attila egyetemi tanár (T0 kurzus)
 • Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.
 • Félévközi számonkérések: --
 • Az aláírás megszerzésének feltétele: a jelenléti követelmények teljesítése.
 • A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.
 • Konzultációk: csütörtök 14:15-15:00; oktató: Dr. Virosztek Attila.

Tematika (pdf)