Modern fizika - Formatervező szak

A Fizipedia wikiből

Tárgy adatok (2015/2016 tavasz)

  • A tanév első foglalkozása: 2016. Február 18.
  • Tárgykód: BMETE15MX30
  • Oktató és tantárgyfelelős: Dr. Papp Zsolt, Fizika Tanszék
  • Követelmény: aláírás, vizsga (vizsgára az aláírást szerző hallgató mehet)
  • Nyelv: magyar
  • Megajánlott jegy a kis zh-kon elért eredmény alapján: ( 40 – 54% elégséges, 55 – 69% közepes, 70 – 84% jó, 85 – 100% jeles)
  • Félévközi számonkérések: 12 kis zh
  • Javítási lehetőség (pótlás vagy pót zh-k) a szorgalmi időszak utolsó hetében (pontos időpont később)
  • A pót-pót zh a pótlási héten pénteken (május 27-én) lesz. A pót-zh eredménye alapján megajánlott jegyet lehet szerezni. A pót-pót zh-n csak aláírást lehet szerezni.

Előadások

Csütörtök : 10.15-12.00 (K3R8)


Az órai előadások fóliái

Lecture 1 Lecture 2 Lecture 3 Lecture 4 Lecture 5, Lecture 6, Lecture 7 Lecture 8