Munkavédelem

A Fizipedia wikiből

Tartalomjegyzék


Munkavédelem

A fizikus hallgatói laboratóriumban a munka közben mindenkinek vigyáznia kell a saját és társai testi épségére és a laboratórium eszközeire. A laboratóriumban nincsenek különösen veszélyes mérések, de az elektromos árammal, forró anyagokkal és más eszközökkel végzett munka fokozott figyelmet kíván.

Elektromos csatlakozók a laboratóriumban

A mérési helyeken kétféle elektromos csatlakozó található: egyrészt a háztartásokból ismert 230 V-os földelt konnektorok, másrészt "GYENGEÁRAM" és "24 V~" feliratú gyengeáramú konnektorok, melyekre egy központi tápegységből lehet feszültséget kapcsolni.

A 230 V-os feszültségre különböző műszerek és eszközök működésére van szükség. Ezekbe a csatlakozókba kizárólag földelt villásdugót szabad dugni!

Ugyanakkor a kisfeszültségű csatlakozókból banándugós röpzsinórokkal lehet kivezetni az áramot a mérésekhez.

A legfontosabb balesetvédelmi szabály, hogy a 230 V-os csatlakozókba TILOS banándugókkal csatlakozni! A villásdugónak éppen az a lényege, hogy csak egyszerre lehet bedugni a két érintkezőt. Ha valaki banándugós röpzsinórt dugna a 230 V-os csatlakozó egyik (fázis) bemenetébe, akkor a röpzsinór másik végén megjelenne a 230 V-os feszültség, melynek érintése életveszélyes.

Az áramütés megfelelő figyelemmel elkerülhető, mégis érdemes végiggondolni, hogy mi a teendő, ha valakit áramütés ér:

  • Ne kíséreljük meg az áramütött személy elmozdítását! Egyrészt minket is áramütés érhet, másrészt a rajtunk átfolyó áram miatt növekedhet a balesetet szenvedett személyen átfolyó áram is.
  • Ehelyett azonnal áramtalanítsuk az érintett munkahelyet! A laboratóriumban minden szobában van egy zöld és piros gombból álló kapcsoló: a piros gomb a szobában lévő összes csatlakozót feszültségmentesíti. A bejárat melletti elektromos szekrény főkapcsolójával pedig az egész labor feszültségmentesíthető.

Egyéb veszélyforrások

  • A forró testekkel, forró vízzel végzett munkánál legyünk óvatosak. Égési sérülés esetén fontos az érintett testfelület hűtése hideg vízzel, majd kezelése (Irix spray).
  • Az eszközök hűtésére használt víz gumicsövei szétcsúszhatnak, ekkor ömlik a víz. Ilyenkor nem a szétjött csövet kell megpróbálni összedugni, hanem a vízcsapot kell azonnal elzárni, és a kiömlött vizet feltörölni.
  • A mérésekhez használt lézerek kis teljesítményűek, de ne nézzünk közvetlenül a fénysugárba, és más szemébe se világítsunk, mert látáskárosodást okozhat.

Az eszközök védelme

A laboratórium eszközeivel, műszereivel a mérési leírásoknak megfelelően, kellő gondossággal kell bánni. Ha valami meghibásodik, azt a mérésvezetőknek azonnal jelezni kell.

A műszerek közül kiemelten figyelni kell az ampermérőkre: ezeknek kicsi az ellenállása, ezért ha pl. tévedésből közvetlenül egy feszültségforrásra csatlakoztatja valaki, akkor nagyon nagy áram folyhat, ami rosszabb esetben a műszert tönkreteheti (vagy jobb esetben csak a biztosítékot olvasztja ki).

Egyértelmű gondatlanság (vagy szándékosság) esetén a hallgató anyagilag is felelős az okozott kárért.
Safety at work

While working in the physics student laboratory, everyone must take care of their own and their colleagues' physical health and the laboratory's equipment. There are no particularly dangerous measurements in the laboratory, but work with electricity, hot materials and other tools requires extra attention.

Electrical connectors in the laboratory

There are two types of electrical connectors at the measurement locations: on the one hand, the 230 V grounded connectors known from households, and on the other hand, low-current connectors labelled "WEAK CURRENT" (“GYENGEÁRAM”) and "24 V~", to which voltage can be connected from a central power supply. The 230 V voltage is required for the operation of various instruments and devices. Only plugs with proper grounding may be inserted into these connectors! At the same time, it is possible to source the current from the low-voltage connectors for measurements with banana plug jumper cables.

The most important accident prevention rule is that it is FORBIDDEN to connect banana plugs to the 230 V! The point of the plug is that the two contacts can only be plugged in at the same time. If someone were to plug a power cord with a banana plug into one (phase) input of the 230 V connector, the 230 V voltage would appear at the other end of the power cord, which is very dangerous to touch. Electric shock can be avoided with proper attention, but it is still worth considering what to do if someone is electrocuted:

  • Do not attempt to move the electrocuted person! On the one hand, we can also be electrocuted, and on the other hand, due to the current flowing through us, the current flowing through the person who suffered the accident can also increase.
  • Instead, cut off the power to the affected workplace immediately! Each room in the laboratory has a switch consisting of a green and a red button: the red button de-energizes all the connectors in the room. The entire laboratory can be de-energized with the main switch of the electrical cabinet next to the entrance.

Other sources of danger

  • Be careful when working with hot objects and hot water. In the event of a burn, it is important to cool the affected body surface with cold water and then treat it (Irix spray).
  • The rubber tubes of the water used to cool the devices can slip apart, causing the water to spill. In such cases, it is not necessary to try to plug the broken pipe, but to close the water tap immediately and wipe up the spilled water.
  • The lasers used for measurements are of low power, but do not look directly into the light beam or shine it into other people's eyes, as it may cause vision damage.

Protection of assets

The tools and instruments of the laboratory must be handled with due care in accordance with the measurement descriptions. If something goes wrong, it must be reported to the surveyors immediately. Among the instruments, special attention should be paid to ammeters: they have a low resistance, so if e.g. if someone mistakenly connects it directly to a voltage source, then a very high current can flow, which in the worst case can destroy the instrument (or in the best case it just melts the fuse). In case of clear negligence (or intentionality), the student is also financially responsible for the damage caused.