Nanofizika szeminárium 2

A Fizipedia wikiből

Tárgy adatok (őszi félév)

Tárgyfelelős:Dr. Csonka Szabolcs

Tanszék: BME Fizika Tanszék

Kód: BMETE11MF28

Besorolás: BME TTK fizikus MSC képzés szabadon választható tárgy

Követelmény: 0/2/0/F/2

Nyelv: magyar

Jelenléti követelmények: maximum 3 hiányzás engedélyezett

Félév végi osztályzat: a megtartott journal club és előadás alapján

Konzultációk előzetes bejelentkezés alapján

Honlap: http://nanowiki.phy.bme.hu/Nanophysics_seminar

Tematika

A szeminárium a mezoszkópikus fizika, kvantum transzport, félvezető és szupravezető nanoszerkezetek vezetési tulajdonságai, spintronika, molekuláris elektronika, kvantum dot fizika területeinek legújabb eredményeire összpontosít elsősorban kísérleti szemszögből. A feldolgozásra kerülő témák megkövetelik az Új kísérletek a nanofizikában című (BMETE119300) vagy a Transzport komplex nanorendszerekben (BMETE11MF24) című tárgyak anyagának ismeretét.

A tárgy célja a legújabb nanofizikai kutatási eredmények folyamatos nyomonkövetése. A szeminarium két részből áll, egy 25 perces journal klubból illetőleg egy 45 perces előadásból, melyeket közös diszkusszió követ. A Journal klub során a hallgatók részletesen ismertetnek egy (max. két) cikket az előző héten megjelent tudományos közleményekből. A cikkek kiválasztását komoly irodalom elemzés előzi meg. Áttekintik a tudományterület vezető folyóiratainak (Physical Review Letters, Nature, Science, Nano Letters, Nature Physics, Nature Nanotechnology, arXiv/cond-mat …) legújabb számait (kb. 200cikk), ezek közül 10-15 db-ról rövid összefoglalót készítenek a szeminárium homepage-re és egy-kettőt részletesen bemutatnak prezentáció segítségével. A hosszabb előadás célja egy adott problémakör részletes ismertetése. A szeminárium vezetők által összeállított irodalom alapján (pl. 5-6cikk, összefoglaló cikkek) a hallgatók önállóan feldolgozzák az adott témakört, előadást készítenek belőle, amit prezentálnak a szemináriumon.