Optikai spektroszkópia

A Fizipedia wikiből

TÁRGYADATOK

 • Tárgykód: BMETE115303
 • Előadó: dr. Kézsmárki István egyetemi docens
 • Követelmények: A félév végi aláírás feltétele elõadások legalább 70%-án való részvétel. A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik, a félév során kiosztott (és legkésőbb a vizsga napját megelőző napon leadott) önálló házi feladatok eredményének figyelembe vételével. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése.
 • Konzultációk: előzetes bejelentkezés alapján

TEMATIKA

A modern szilárdtestfizika alapvető kísérleti módszerei közül a tárgy az infravörös optikai spektroszkópiát kívánja bemutatni. Az előadás a fény-anyag kölcsönhatás tárgyalásától indulva kísérleti eszközök bemutatásán keresztül betekintést kíván adni a szilárd testek optikai spektroszkópiájának aktuális, intenzíven kutatott területeibe.

 • Elektromágneses hullámok vákuumban és izotróp közegekben; komplex dielektromos állandó, határfelületek, reflektivitás és transzmisszió
 • Optikai vezetőképesség dipólus közelítésben; lineáris válasz elmélet, Kramers-Kronig reláció, összegszabályok
 • Fémek, szigetelők egyszerű optikai modelljei; Drude modell, Lorentz oszcillátor
 • Sáv-sáv átmenetek, kiválasztási szabályok
 • Optikai fononok, elektron-fonon kölcsönhatás
 • Optikai spektrométerek: monokromátorok és Fourier transzformációs spektrométerek
 • Kölcsönható elektronrendszerek optikai vizsgálata: exciton gerjesztések, fém-szigetelő átalakulás, szupravezetők
 • Mágneses-optikai spektroszkópia és alkalmazásai

Előtanulmányi feltételek: Kvantummechanika, A szilárdtestfizika alapjai

Ajánlott irodalom:

 • "Bevezetés a modern szilárdtestfizikába", Sólyom Jenő (Springer, 2005)
 • "Electronic States and Optical Transitions in Solids", Bassani and Pastori Parravicini (Pergamon, 1975)
 • "Solid State Spectroscopy" H. Kuzmany (Springer, 1998)
 • "Solid State Physics: Problems and Solutions" L. Mihály and M.C. Martin (Wiley, 1996)
 • "Magneto-optics", S. Sugano and N. Kojima (Springer, 1999)