Perdület megmaradás II.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0

Az elhangzó szöveg

A nyugvó forgózsámolyon ülő kísérletező nyugvó biciklikereket tart, amelyet tengelyénél fogva átfordít. Ennek semmi hatása sincs. Forgassuk meg a kereket, és most így végezzük el az előbbi kísérletet. Mihelyt a kezdeti vízszintes helyzetből kimozdul a kerék tengelye, forgásba jön a zsámoly. Figyeljük meg, hogy ha ellentétes irányba fordítjuk a biciklikerék tengelyét, a zsámoly is ellenkező irányban kezd el forogni. Végül ha az eredeti, vízszintes állapotba fordítjuk a tengelyt, a zsámoly nyugalomba kerül.

Conservation of angular momentum II.

The person sitting on the rotating stool holds a stationary bicycle wheel in their hands by the axis and flips it. Nothing happens. Let us now repeat the experiment with rotating bicycle wheel. As soon as the axis of the wheel moves out of its horizontal position the stool will start rotating. If the axis of the bicycle wheel is moving in the opposite direction, the stool will rotate in opposite direction as well. Finally, if the axis of the wheel takes a horizontal position, the stool will come to a stop.

Kísérleti elrendezés

A biciklikerék tehetetlenségi nyomatékát úgy növeltük meg, hogy a gumi alá acélhuzalt tekercseltünk.