Tehetetlenségi nyomaték

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0.00

Az elhangzó szöveg

Egy üreges és egy tömör fémhenger egyszerre indulnak a lejtőn. A lejtő aljára a tömör henger ér hamarabb. Most indítsunk egy tömör golyót is a versenyben. Ekkor a golyó teljesíti elsőnek a távot.

Moment of inertia

A solid and a hollow metal cylinder will start rolling simultaneously on a slope. The solid cylinder will reach the bottom of the slope first. Let us now add a solid ball to the competition. In this case, the ball will reach the bottom first.