Transzport komplex nanoszerkezetekben old

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Halbritt (vitalap | szerkesztései) 2019. szeptember 9., 12:58-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Tartalomjegyzék

Tárgy adatok

Előadók: Dr. Makk Péter, Dr. Bordács Sándor és dr. Pályi András

Tanszék: BME Fizika Tanszék

Kód: BMETE11MF24

Besorolás: BME TTK fizikus MSC képzés, kutató fizikus és nanofizika szakirány, kötelezően választható tárgy

Követelmény: 2/0/0/V/3

Nyelv: magyar

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadások legalább 50%-án.

Félévközi számonkérések: -

Félév végi osztályzat: Szóbeli vizsga alapján, melyen minden segédeszköz (pl. nyomtatott jegyzet) használható, a cél az anyag minél mélyebb megértése.

Konzultációk előzetes bejelentkezés alapján


Korábbi évek előadásai

Az előadások fóliái (2015)

(jelszó az előadóktól kérhető)

Tematika (2015)

Bevezetés

Spintornika

Szénnanoszerkezetek

Grafén, alaptulajdonságok, alkalmazási lehetőségek, egyéb kétdimenziós kristályok. Grafén sávszerkezete. Dirac Fermion, Klein alagutazás,Fél-egész Kvatált Hall-effektus, mobilitás, szórási folyamatok, elektron optika

MEMS és NEMS rendszerek

MEMS technológia, Alkalmazasi területek, CNT NEMS rendszerek

Szupravezető nanoszerkezetek

Bogoliubov -de Gennes egyenletek, Andrejev-visszaverődés, BTK-elmélet, Andrejev-spektroszkópia, mezoszkopikus proximity-jelenségek, Andrejev-kötöttállapotok, subgap-struktúrák

Tematika 2013

Bevezetés

Nanoszerkezetek készítése, a nanofizika alapfogalmai (kvantum pont-kontaktusok, vezetőképesség kvantálás, interferenciajelenségek nanoszerkezetekben, dekoherencia, kvantum dotok, kvantum Hall élállapotok, hibrid nanoszerkezetek (Halbritter András, 2 előadás)

Szén nanoszerkezetek

Grafén, szén nanocsövek alap tulajdonságai, alkalmazási területek, elektromos transzport, szén alapú kvantum pöttyök.(Csonka Szabolcs, 3 előadás)

Törtszámú Kvantum Hall-effektus

A legalsó Landau szint szerkezete, elektron-elektron kölcsönhatás, Chern-Simon transzformáció, Kompozit fermionok, 1/2 betöltés (Csonka Szabolcs, 1 előadás)

Hideg gázok és szilárdtestek kölcsönhatása

Hideg gázok alapjai. Kölcsönhatás szilárdtest rendszerekkel (Fortágh József, 2 előadás)

Spintronika

GMR, spin valve, spin torque, spin dekoherencia, spin injektálás, nemlokális mérések (Csontos Miklós, 1 előadás)

Szupravezető nanoszerkezetek

Andreev reflexió, mezoszkópikus proximity effektusok (Halbritter András 2 előadás)

Szupravezető QuBit

QuBit ismétlés, Josephson effektus, RF és DC SQUID, Flux Qubit, Phase Qubit, Cooper pair box, Charge Qubit, Coupling to CQED, Jaynes-Cummings model (Makk Péter 2 előadás)

Hanbury Brown – Twiss experiment in quantum optics

(Kis Zsolt 1 előadás)

Tematika 2011

Bevezetés

Nanoszerkezetek készítése, a nanofizika alapfogalmai (kvantum pont-kontaktusok, vezetőképesség kvantálás, interferenciajelenségek nanoszerkezetekben, dekoherencia, kvantum dotok, kvantum Hall élállapotok, hibrid nanoszerkezetek (Halbritter András, 2 előadás)

Szén nanoszerkezetek

grafén, szén nanocsövek, fullerének (Csonka Szabolcs, 2 előadás)

Félvezető nanoszerkezetek

2D elektron és lyukgázok (Csontos Miklós, 2 előadás)

Molekuláris Elektronika

egyedi molekulák kontaktálása és vezetési tulajdonságai, molekuláris kapcsolók, szenzorok és tranzisztorok (Makk Péter, ~1.5 előadás)

Spintronika

GMR, spin valve, spin torque, spin dekoherencia, spin injektálás, nemlokális mérések (Geresdi Attila, ~1.5 előadás)

Szupravezető nanoszerkezetek

Andreev reflexió, mezoszkópikus proximity effektusok, szupravezető kvantum dotok és QBIT-ek, hibrid nanoszerkezetek (Halbritter András + Csonka Szabolcs, ~4 előadás)