Önállóan elvégzendő mérési feladatok

A Fizipedia wikiből


A mérés szabályai

  • Az otthoni mérések esetén nincs zárthelyi dolgozat.
  • Az otthoni mérést a laboratóriumi mérésekhez hasonlóan alapesetben párban kell elvégezni, de a mérőpár közös megegyezéssel dönthet úgy, hogy külön teljesíti a feladatot. Ez viszont nem mehet a munka színvonalának rovására!
  • Az elvégzendő mérési feladatot a megadott listából kell kiválasztani és ezt egyeztetni kell a tantárgyfelelőssel (Balogh Zoltán) legkésőbb a második oktatási hét szerdáig (szeptember 14.). A mérési feladatot a tantárgyfelelős jóváhagyása után lehet megkezdeni. Megjegyzés: egy-egy mérési feladatra maximum 4 mérőpár jelentkezhet, ha egy feladat betelt, másikat kell választani. Ezért érdemes minél hamarabb egyeztetni a kiválasztott feladatot a tantárgyfelelőssel.
  • Az otthoni mérésről mérési naplót kell készíteni, melynek a mérési tervet és a kezdeti méréseket tartalmazó első verzióját legkésőbb szeptemper 21-én le kell adni.
  • Az otthoni mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a végleges, minden mérést tartalmazó naplóval együtt legkésőbb október 12-én kell leadni.
  • Értékelés: a mérésvezető együtt értékeli a mérési naplót és a jegyzőkönyvet 0-150 pontos skálán.
  • Sikertelen mérések pótlása: ha az elvégzett munka akár a mérések, akár a jegyzőkönyv hiányosságai miatt nem éri el az elégséges szintet, a mérés teljesítéséhez javított (szükség esetén új méréseket tartalmazó) jegyzőkönyvet és mérési naplót kell beadni. Ekkor az eredeti és az új jegyzőkönyv alapján kapott pontok számtani közepe adja a végső pontszámot.
  • Konzultáció: Az ötödik oktatási héten konzultációs hetet tartunk. A konzultációk időpontja alapesetben az órarendi alkalomra esik, de egyeztetés alapján az órarenditől eltérő időpontban is történhet. A konzultációs alkalom során a mérőpár szóban bemutatja az elvégzett mérések eredményeit, a napló és a jegyzőkönyv aktuállis állapotát és ezeket a mérésvezető szóban értékeli.


Mérési feladatok

A mérési feladat az alábbi listából szabadon választható azzal a megkötéssel, hogy egy-egy mérési feladatra maximum 4 mérőpár jelentkezhet. A kiválasztott feladatot a tantárgyfelelőssel (Balogh Zoltán) kell egyeztetni, akinek a jóváhagyása után tekinthető véglegesnek a jelentkezés.

Akusztikai mérések síppal

Buborék leeresztési idejének mérése

Forráspont mérése hitelesített hőmérővel

Granulált anyagok vizsgálata


Fizika laboratórium 2.