Önállóan elvégzendő mérési feladatok

A Fizipedia wikiből


A mérés menete

Hat önállóan elvégzendő mérési feladat került kiírásra, de lehet pályázni saját mérés-ötlettel is. A saját feladattervet írásban kell beadni maximum egy oldal terjedelemben, legkésőbb október 25-ig (szerda), ill. okt. 26-ig (csütörtök). A tervnek tartalmaznia kell az elvégzendő mérés rövid leírását, a kitűzött célokat, a felhasználni kívánt eszközöket. A tervet egy héten belül elbíráljuk, és amennyiben elfogadjuk, lehet a kiadott feladatok helyett ezt választani.

A végleges választásra november 2-án (csütörtök, előtte a szerda szünnap, így a szerdaiaknak is csütörtök a határidő) kerül sor. Egy feladattal maximum 4 mérőpár foglalkozhat. Tavaly nem volt túljelentkezés, ha idén lenne, akkor az igazságos jelentkezés hogyanjára várunk minden jó javaslatot!

A következő hétre (nov. 8. és 9.) minden mérőpárnak készítenie kell egy 1-3 oldal terjedelmű mérési tervet, amelyben leírják a felhasználni kívánt eszközöket, módszereket és a kitűzött célokat.

November 22-én, illetve 23-án kell leadni a mérési naplót: ebben – a labormérésekhez hasonlóan – már benne kell lennie a mérési elrendezések vázlatának, minden mért adatnak, a mérés közben tapasztalt hibáknak és egyéb megfigyeléseknek.

November 29-én, illetve 30-án kell beadni a jegyzőkönyvet, illetve annak első változatát. Ezt már a labor jegyzőkönyvekhez hasonló stílusban kell készíteni. Ha a mérésvezető elfogadja, akkor ez már a végleges jegyzőkönyv.

Ha a mérésvezető a jegyzőkönyvben kifogásolni való részeket vagy hiányosságokat talál, akkor visszaadhatja javításra, kiegészítésre. A végleges jegyzőkönyveket december 6-án, illetve 7-én kell leadni.

Az önálló mérési feladatra összesen 150 pont kapható (mérési terv 20 pont, mérési napló 30 pont, jegyzőkönyv 100 pont). Az önálló mérésen is – a többi méréshez hasonlóan – legalább az összpontszám 50 %-át el kell érni ahhoz, hogy teljesített legyen.

Mérési feladatok

Akusztikai mérések síppal

Buborék leeresztési idejének mérése

Fénytörés és optikai lencsék leképezésének vizsgálata

Forráspont mérése hitelesített hőmérővel

Granulált anyagok vizsgálata

Törésmutató meghatározása a reflexió vizsgálatával


Fizika laboratórium 2.