Haladó fizika laboratórium 2

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Tárgy adatok (2018/2019 ősz)

 • A tanév első foglalkozása:a keddi kurzusnak szeptember 4-én, kedden 10:15-től, a csütörtökinek szeptember 6-án csütörtökön 10:15-tól a Fizika Tanszéken, a Fizikus laborban lesz! A megjelenés kötelező, ekkor kerül sor az NTI-s mérések elvégzéséhez szükséges baleset- és sugárvédelmi oktatásra is.
 • Tárgykód: BMETE11AF33
 • Követelmény: 0/0/4/F/5
 • Nyelv: magyar
 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az összes laborgyakorlat (100 %) teljesítése. Az esetleges hiányzásokat a félév során a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell.
 • Félévközi számonkérések: Minden mérés előtt – a mérésre való felkészülés ellenőrzése céljából – a hallgatóknak a mérés anyagából néhány kérdésre kell írásban válaszolniuk. Ezt 0-25 pontig értékeljük. A méréseken mérési naplót kell készíteni, amit a mérés végén be kell mutatni a mérésvezetőnek. A mérésekről a mérések után egy héten belül jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvre (a mérési naplót és az órai munkát is értékelve) 0-25 pont kapható. Egy mérésen így összesen 0-50 pont szerezhető. A mérés akkor sikeres, ha a hallgató a dolgozatra és a jegyzőkönyvre is külön-külön legalább 10-10 pontot, a kettőre együtt pedig legalább 25 pontot (50 %-ot) szerez. A sikertelen mérést – a hiányzáshoz hasonlóan – a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban a félév során pótolni kell. A mérés pontszámát ekkor a sikertelen mérés és a pótmérés pontszámának számtani közepe adja. A pótmérésen is legalább 25 pontot (külön-külön 10-10 pontot) kell szerezni, de az átlagnak már nem kell elérnie a 25 pontot. Egy félévben legfeljebb három mérést lehet pótolni. Lásd még lentebb: Tudnivalók a kétalkalmas mérések elvégzéséről és értékeléséről.
 • A félév végi osztályzat: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele, hogy a hallgató minden mérést sikeresen teljesítsen. A félév végi osztályzatot az egyes mérésekre kapott pontszámok összegéből a maximálisan elérhető pontszámhoz (mérésenként 50 pont) viszonyított százalékos eredmény alapján határozzuk meg:
  • 50 % alatt elégtelen (1),
  • 50 % - 62,5 % elégséges (2),
  • 62,5 % - 75 % közepes (3),
  • 75 % - 87,5 % jó (4),
  • 87,5 % felett jeles (5)
 • Konzultációk: a laboratóriumi gyakorlatok idejében; oktató: laborgyakorlat-vezetők

Részletes követelmények

 • A laborgyakorlat menete
  • Zh: A mérésekre fel kell készülni. A felkészülést a laboratóriumi gyakorlatok elején ellenőrizzük. Húsz perc alatt két kérdésre kell írásban válaszolni. A kérdések az adott gyakorlaton elvégzendő mérési feladatokhoz kapcsolódnak.
  • Mérési napló
  • Mérési jegyzőkönyv
 • Értékelés
  • A zh-kat a mérésvezető egy héten belül kijavítja, és a következő mérési gyakorlaton vagy előre egyeztetett időpontban lehetőséget ad a kijavított dolgozat megtekintésére, az esetleges kérdések megbeszélésére.
  • A mérés végén a mérőpárnak a mérési naplót be kell mutatnia. A mérési naplóról a mérésvezető másolatot készít, amit a mérésen mutatott felkészültséggel és a mérési jegyzőkönyvvel együtt fog értékelni.
  • A mérőpárnak a közös mérési jegyzőkönyvet egy héten belül el kell küldeni a mérésvezető e-mail címére. Egy félévben egyszer lehetőség van egy jegyzőkönyvet egy héttel később leadni. A késést a laborvezetőnek jelezni kell. Minden további késés jegyzőkönyvenként és hetenként 10 pont levonással jár a félév végi pontszámból.
  • A mérésvezető a beadott jegyzőkönyvet egy héten belül kijavítja, és a következő mérési gyakorlaton, vagy előre egyeztetett időpontban lehetőséget ad a kijavított jegyzőkönyv megtekintésére, az esetleges kérdések megbeszélésére.
  • A mérés sikeres teljesítéséhez a zh-ra és a jegyzőkönyvre is legalább 10-10 pontot, összesen legalább 25 pontot kell szerezni. Ellenkező esetben a mérést pótolni kell. Pótláskor az eredeti és a pótmérés pontszáma átlagolódik. Igazolatlan hiányzás esetén a pótmérés 0 ponttal átlagolódik (feleződik).
  • A jegyzőkönyvet a mérőpárnak önállóan kell elkészítenie, hiszen csak így lehet megtanulni a mérések kiértékelését és a beszámolók elkészítését. Mások által elkészített jegyzőkönyv másolása ezért értelmetlen, és egyben súlyos etikai vétség is. Amennyiben a beadott jegyzőkönyv részben vagy egészében bizonyíthatóan nem önálló munka, akkor 0 pontot ér, pótolni kell, de ezen kívül a félév végi pontszámból is levonunk 50 pontot.


 • Pótlások, jelenléti követelmények: A tárgy eredményes teljesítéséhez a félév során az összes mérési feladatot el kell végezni. Az esetleges hiányzást lehetőleg előre kell jelezni. A hiányzást – a mérésvezetővel egyeztetett időpontban – pótolni kell. Pótolni a szorgalmi időszakban,lehetőség szerint valamelyik másik kurzus időpontjában, vagy legkésőbb a pótlási héten megtartott pótlási alkalmon lehet. A sikertelen méréseket szintén pótolni kell. Egy félévben összesen legfeljebb három mérést lehet pótolni.
 • Az eredmények helye: Az elért eredményeket az alábbi címen érhetik el: https://docs.google.com/spreadsheets/d/152Dl4tBxaNyWPbazHy9UJ4TIz79-1BJZlOWvRZxQsFQ/edit#gid=0

Laborbeosztás, mérőpárok, jegyek

Azokra a mérésekre, amelyeknél számítógépes adatgyűjtés történik, pendrive-ot hozzanak magukkal !!!

Mérési feladatok

Tudnivalók a kétalkalmas mérések elvégzéséről, értékeléséről: A két érintett mérési feladat esetében az első alkalommal kell beugró ZH-t írni, illetve a második alkalom után egy héten belül egy jegyzőkönyvben kell a két alkalom mérési eredményeiről beszámolni. A kétalkalmas mérések beugrói ZH-i, és jegyzőkönyvei az egy alkalmas mérésekhez képest az értékelésben duplán számítanak.

A kétalkalmas mérések fontos célja, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre az ismeretek és kísérleti technikák elmélyítésére, és az önálló kísérletezésre, kérjük hogy mindenki használja ki ezt a lehetőséget! Kiemelt jelentőségű az önálló munka helyszíni dokumentációja is, így a mérés közben készült mérési naplók alapvető szerepet játszanak az értékelésben.

További hasznos információk

Műszerleírások

Műszerleírások

Mérésvezetők

Fülöp Ferenc, Gombkötő Balázs, Fülöp Bálint Dóczi Rita Erdei Gábor Kornis János


Tantárgyfelelős: Fülöp Ferenc