Haladó fizika laboratórium 3

A Fizipedia wikiből
(Fizika laboratórium 5. szócikkből átirányítva)

Tartalomjegyzék

Tárgy adatok

  • Tárgykód: BMETE12AF21
  • Követelmény: 0/0/4/F/5
  • Nyelv: magyar
  • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a laborgyakorlatoknak legalább 100 %-án való részvétel. Egy labormérés pótlására van lehetőség a pótlási héten.
  • Félévközi számonkérések: 12 db mérési feladat elvégzése rendre a 2, 3, ... 13. heti laboratóriumi gyakorlatokon. A mérések időbeli beosztása az első heti gyakorlatán történik. Minden mérési alkalomra a mérési leírás alapján fel kell készülni, a felkészülést a mérésvezető szóban vagy írásban számonkéri és osztályozza. Elégséges szintű felkészülés nélkül a mérés nem végezhető el. A felkészülésre kapott osztályzatot a mérés végén a hallgatók megkérdezhetik a mérésvezetőtől.
  • A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, az összes mérésre történő felkészülés legalább elégséges legyen és a mérési eredményeket tartalmazó jegyzőkönyv minden méréshez a vizsgaidőszak első napján le legyen adva egyszerre az összes írott ,vagy nyomtatott formában. A félévvégi osztályzat az egyes mérések során felkészülésre adható max. 30 és a jegyzőkönyvre kapható max. 20 pont összege alapján az összes mérésre átlagolva kerül kiszámításra. A határidőig leadott jegyzőkönyv(ek) nélkül a félév végi osztályzat „nem teljesített”.
0,000%-50,00%: elégtelen (1)
50,01%-63,00%: elégséges (2)
63,01%-75,00%: közepes (3)
75,01%-87,00%: jó (4)
87,01%-100,00%: jeles (5)
  • Konzultációk: a laboratóriumi gyakorlatok idejében; oktató: laborgyakorlat-vezetők

Laborbeosztás

Mérési feladatok

További hasznos információk

Műszerleírások

Műszerleírások