Haladó fizika laboratórium 3

A Fizipedia wikiből

Tartalomjegyzék

Tárgy adatok

 • Tárgykód: BMETE12AF21
 • Követelmény: 0/0/4/F/5
 • Nyelv: magyar
 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a laborgyakorlatoknak legalább 100 %-án való részvétel. Egy labormérés pótlására van lehetőség a pótlási héten.
 • Félévközi számonkérések: 12 db mérési feladat elvégzése rendre a 2, 3, ... 13. heti laboratóriumi gyakorlatokon. A mérések időbeli beosztása az első heti gyakorlatán történik. Minden mérési alkalomra a mérési leírás alapján fel kell készülni, a felkészülést a mérésvezető szóban vagy írásban számonkéri és osztályozza. Elégséges szintű felkészülés nélkül a mérés nem végezhető el. A felkészülésre kapott osztályzatot a mérés végén a hallgatók megkérdezhetik a mérésvezetőtől. A mérési eredményeket tartalmazó jegyzőkönyvet egy héten belül elektronikus formában el kell juttatni a mérésvezetőnek.
 • A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy az összes mérésre történő felkészülés legalább elégséges legyen, valamint az összes mérésre leadott jegyzőkönyv elfogadott legyen. A félévvégi osztályzat az egyes mérések során felkészülésre adható max. 25 és a jegyzőkönyvre kapható max. 25 pont összege alapján az összes mérésre átlagolva kerül kiszámításra. A határidőig leadott jegyzőkönyv(ek) nélkül a félév végi osztályzat „nem teljesített”.
0,000%-50,00%: elégtelen (1)
50,01%-63,00%: elégséges (2)
63,01%-75,00%: közepes (3)
75,01%-87,00%: jó (4)
87,01%-100,00%: jeles (5)
 • Konzultációk: a laboratóriumi gyakorlatok idejében; oktató: laborgyakorlat-vezetők

Laborbeosztás

Mérési feladatok

 1. Félvezető fotodetektorok
 2. Rövid impulzusok vizsgálata autokorrelátorral
 3. Lézerindukált fluoreszcencia mérése
 4. UV-látható és NIR spektrofotometria
 5. Lézernyaláb vizsgálata Shack-Hartmann hullámfrontszenzorral
 6. Tömegspektroszkópia
 7. Szilárdtestfelületek analízise Auger elektronspektroszkópiával
 8. Aktivációs analitikai gyakorlat
 9. Neutron detektorok vizsgálata
 10. Termikus neutronfluxus meghatározása aktivációs módszerrel
 11. Későneutron-paraméterek vizsgálata, uránkoncentráció meghatározása

További hasznos információk

Műszerleírások

Műszerleírások