Modern fizika alkalmazásai a mérnöki gyakorlatban

A Fizipedia wikiből

Tartalomjegyzék

Célkitűzés

Az informatikától az anyagvizsgálati módszereken át az egészségügyi diagnosztikáig számos helyen találkozhatunk olyan műszaki eszközökkel, melyek a fizikai kutatások legmodernebb, sokszor Nobel-díjjal jutalmazott eredményein alapulnak. A kurzus keretében ezen alkalmazások széles körét mutatjuk be, a fizikai háttér kísérleti és elméleti alapjainak szemléletes ismertetésével. Fő témáink: régebbi Nobel-díjas eredmények alkalmazásai (drótnélküli adatátvitel, rádió, röntgensugárzás, radioaktivitás, stb.); hétköznapi optika (lézerek, CCD, optikai szál, LCD, holográfia); kvantumfizika az atommodelltől a kvantumkommunikációig; nagy pontosságú mérések (relativitáselmélet a GPS-ben, atomórák, interferometria); nukleáris technológia az atomerőműtől a régészeti kormeghatározásig; modern fizika az orvoslásban (MRI, CT, PET); félvezetők az első tranzisztortól a mobiltelefonig; a nanotechnológia eszközei (pásztázó mikroszkópok, elektronmikroszkópia, elektronsugár-litográfia, stb.).

Előadások

Kedd 10.05 - 12.00 h K134


ZH időpontok

1. Zh: a 7. héten 2. Zh: a 13. héten

Pót Zh: a pótlási héten (a két Zh témaköreiből összevontan)

Pót-pót Zh: a pótlási héten

ZH minta

ZH minta


Előadások fóliái

1. előadás, 2. előadás, 3. előadás, 4. előadás, 5. előadás,


Értékelés

Értékelés: 1: 0 - 39 %, 2: 40 - 54 %, 3: 55 - 69 %, 4: 70 - 84 %, 5: 85 - 100 %