Számítógépes mérésvezérlés

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Általános információk

 • Kar: TTK
 • Kód: BMETE11AF38 (A régi tanterveben ez a tárgy Mérési adatgyűjtés és feldolgozás néven BMETE11AF10 kóddal futott)
 • Követelmény: 0/0/2/F/3
 • Nyelv: magyar
 • Tárgyfelelős: Dr. Halbritter András
 • Oktatók: Magyarkuti András, Kovács-Krausz Zoltán
 • Besorolás: fizika BSC fizikus és alkalmazott fizika szakirányain kötelezően választható tárgy.
 • Jelenléti követelmények: A laborgyakorlatok kéthetente kerülnek megtartásra, alkalmanként 4 órán át tartanak. A félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az összes laborgyakorlat teljesítése. Igazolt hiányzás, illetve elégtelen érdemjeggyel értékelt gyakorlat esetén maximum két alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk.
 • Félévközi számonkérések: A laboratóriumi gyakorlatok elvégzése előzetes önálló felkészülést igényel. A gyakorlatok elején a hallgatók felkészültségét rövid írásbeli számonkéréssel ellenőrizzük. Felkészülés az előzetesen kiadott segédanyagok alapján történik.
 • A félév végi osztályzat kialakítása: A félévközi jegy az órai felkészültség és az önállóan elkészített házi feladatok valamint jegyzőkönyvek értékeléséből alakul ki. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele (a jelenléti követelmények teljesítésén túl), hogy az összes jegyzőkönyv (maximum 100 pont) ill. írásbeli számonkérés (maximum 20 pont) elérje az elégséges (2) értéket.
 • Az osztályzatot a maximálisan elérhető 480 ponthoz viszonyított százalékos eredmény határozza meg:
40% alatt elégtelen (1)
40% és 55% között elégséges (2)
55% és 70% között közepes (3)
70% és 85% között jó (4)
85% felett jeles (5)
 • Amennyiben egy leadott jegyzőkönyv, program vagy írásbeli dolgozat vagy ezeknek egy része bizonyíthatóan nem önálló munka eredménye, akkor azt automatikusan - a másolás mértékétől függetlenül - az adott munkára adható maximális pontszám mínusz egyszeresével értékeljük.

Tematika

A tárgy alapvető célja a számítógépes mérésvezérléssel kapcsolatos ismeretek elsajátítása, illetve rutinszerzés mérőműszerek és adatgyűjtő kártyák programozásában. Ehhez a következő témakörök kerülnek ismertetésre: Kommunikáció a műszerekkel soros, GPIB és USB porton keresztül. Számítógépes adatgyűjtő kártyák programozása. Komplex műszervezérlő felületek létrehozása, adatok ábrázolása és mentése, eseménysorok programozása, számítógéppel gyűjtött adatok online kiértékelése a mérésvezérlő szoftverrel. A kurzust kéthetente megtartott, alkalmanként 4 órás számítógépes laboratóriumi gyakorlat formájában tartjuk. A félév első felében a szükéséges programozási alapismereteket ismertetjük, melyeket a hallgatók rövid példaprogramokon keresztül gyakorolnak be. A félév második felében a hallgatók önállóan hoznak létre három komplex mérésvezérlő/adatkiértékelő felületet (pl. függvényillesztő modul programozása, digitális multiméter vezérlő felület programozása, számítógépes oszcilloszkóp készítése mérőkártya segítségével).

Időrend

A 2017/2018 tavaszi félévben:

Téma Időpont
Programozás 1. 2019.02.04
Programozás 2. 2019.02.11.
Önálló mérés 1. (ZH+JK) 2019.02.25.
Önálló mérés 2. (ZH+JK) 2019.03.04.
Önálló mérés 3. (ZH+JK) 2019.03.25.
Önálló mérés 4. (ZH+JK) 2019.04.01.
Pótlás 1. 2019.04.29.
Pótlás 2. 2019.05.06.


Pótlási lehetőség: egyedi egyeztetés alapján.

A jegyzőkönyvek beadási határideje a mérést követő vasárnap 24 óra. Beküldés elektronikusan a mérésvezetőnek a (MyDAQ1 & MyDAQ2) valamint (DMM & MonteCarlo) címre.

Önálló mérések beosztása

Mérőpár Neptun-kód Dátum
2018.02.26. 2018.03.05. 2018.04.09. 2018.04.23.
1 BM1K36 myDAQ1 DMM myDAQ2 MonteCarlo
HJJA6I
2 QRTTQZ myDAQ1 DMM myDAQ2 MonteCarlo
TRXKQ1
3 CB0B6O myDAQ1 DMM myDAQ2 MonteCarlo
R2E34R
4 WGZ0QH myDAQ1 DMM myDAQ2 MonteCarlo
MUK50D
5 KZ2ZMH myDAQ1 DMM myDAQ2 MonteCarlo
QTUK69
6 TA09YC DMM myDAQ1 MonteCarlo myDAQ2
BKCZWG
7 TQ53G3 DMM myDAQ1 MonteCarlo myDAQ2
GFQ7X0
8 N1JHDU DMM myDAQ1 MonteCarlo myDAQ2
BZVXR2
9 T8MF47 DMM myDAQ1 MonteCarlo myDAQ2
H9UCDZ


Tematika

Programozás 1.

Visual Studio 2005 használata, alapvető .NET objektumok kezelése.

1. diasor

"Hello World!" program

XY data

Programozás 2.

2. diasor

input.txt.

Véletlenszámok grafikus megjelenítése

Eltelt idő mérése


3. diasor

Önálló mérések

Az önálló mérések során a hallgatók négy különböző összetett feladatot oldanak meg:

Az óra elején egy rövid írásbeli számonkéréssel ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét. A mérőpárokat a fenti táblázat szerint osztjuk be.

A jegyzőkönyv és forráskód beküldési határideje a mérést követő vasárnap 24 óra. A forráskódot a következő módon célszerű elküldeni: csomagoljuk be pl. zip-be az egész projekt könyvtárat, majd a fájl kiterjesztését változtassuk meg .zip-ről pl. .zzz-re. Erre azért van szükség, mert sok email-szolgáltató szűri a csatolmányok tartalmát, és ha a .zip fájl futtatható fájlt tartalmaz (.exe kiterjesztéssel), akkor a .zip fájlt nem engedi csatolni.

Eredmények

Mérőpár valamint neptun kód szerint a következő linken található: Eredmények2018.


Megtekintési lehetőség

A laborgyakorlatok idején és megbeszélt időpontokban.

Syllabus in English

The participants gain experience in computer controlled measurements and in the programming of scientific instruments and data acquisition system. To this end the following topics are covered: communication with the instruments via serial, GPIB, and USB ports. Programming of data acqusitin cards. Programming of complex measurement control platforms, plotting and saving the data, programming of timelines, in situ data analysis. The course consists of 4 hour long computer laboratory exercises every second week. In the first part of the semester fundamental programming skills are obtained through simple example programs. In the second part the participants individually program complex measurement control and data analysis platforms, like nonlinear curve fitting by Monte Carlo method, full computer control of a digital multimeter, digital oscilloscope program using a data acquisition card.