Bevezető Fizika - Mérnök informatikus alapszak

A Fizipedia wikiből


Minimálisan szükséges jelenlétek száma : 6

Pót-pót ZH 2018-12-14 péntek

Terem, időpont: F3213 (Fizika Tanszék) 8:15 - 9:45

Csak az a hallgató írhat, akinek a 6 jelenlét megvan és legalább egyszer próbálkozott zh írással.

Csak az a hallgató írhat, aki jelentkezett a Neptunban!

Csak a teljes anyagból lehet írni.


A zh 10 db Igaz/Hamis kérdésből és 10 db példából áll.

Számológépet és függvénytáblázatot lehet használni.

Jó válasz az I/H kérdésre: 2 pont; hibás válasz :-1 pont; nincs válasz: 0 pont.

Az I/H kérdések összpontszáma nem lehet negatív.

Feladatok: 8 pont vagy 0 pont!!

ZH időtartama: 90 perc.

Tárgy adatok (2018. őszi félév)

  • Koordinátor: Dr. Kornis János
  • Tantárgykód: TE11AX12
  • Követelmények: 0/2/0/f
  • Kredit: 2
  • Nyelv: magyar
  • Tárgylap

Félévközi követelmény

  • A félév során két zárthelyit kell megírni.

1. zh: minimum 30%-os eredmény

2. zh: minimum 30%-os eredmény

A két zh-ból (mindegyik 100 pontos) összesen meg kell lenni 80 pontnak!

  • Az órák min. 70%-án részt kell venni!

Gyakorlatok anyaga:

1. gyakorlat 2018 ősz, 3. gyakorlat 2018 ősz, 4. gyakorlat 2018 ősz, 5. gyakorlat 2018 ősz, 6. gyakorlat 2018 ősz, 7. gyakorlat 2018 ősz, 8. gyakorlat 2018 ősz, 9. gyakorlat 2018 ősz, 10. gyakorlat 2018 ősz