Bevezető laboratórium

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Tárgy adatok (2018/2019 ősz)

 • Tárgykód: BMETE11AF27
 • Követelmény: 0/0/2/F/3
 • Nyelv: magyar
 • Tárgyfelelős: Dr. Halbritter András egyetemi tanár
 • Oktatók: Dr. Bordács Sándor egyetemi adjuntus, Gyüre Balázs doktorandusz
 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az összes laborgyakorlat (100 %) teljesítése. Az esetleges hiányzásokat igazolni és a félév során a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell.
 • Félévközi számonkérések: A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni az előre kiosztott munkafüzetek segítségével. A mérés akkor sikeres, ha a hallgató a jegyzőkönyvre adható pontok legalább 50 %-át megszerezi. A sikertelen mérést – a hiányzáshoz hasonlóan – a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban a félév során pótolni kell. A mérés pontszámát ekkor a sikertelen mérés és a pótmérés pontszámának számtani közepe adja. (Az igazolatlan hiányzás esetén a mérésre 0 pontot adunk)
 • Félév végi osztályzat: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele, hogy a hallgató minden mérést sikeresen teljesítsen. A félév végi osztályzatot az egyes mérésekre kapott pontszámok összegéből a maximálisan elérhető pontszámhoz viszonyított százalékos eredmény alapján határozzuk meg:
  • 50 % alatt elégtelen (1),
  • 50 % - 62,5 % elégséges (2),
  • 62,5 % - 75 % közepes (3),
  • 75 % - 87,5 % jó (4),
  • 87,5 % felett jeles (5)
 • Konzultációk: a laboratóriumi gyakorlatok idejében

Laborbeosztás, mérőpárok, jegyek

Időbeosztás
Kurzusok IGOR 1. Mérés 2. Mérés 3. Mérés
T1 IX. 15. X. 6. X. 27. XI. 17.
T2 IX. 22. X. 13. XI. 3. XII. 1.
T3 IX. 29. X. 20. XI. 10. XII. 8.

Mérőpárok (összes kurzus)

T1 kurzus eredmények

T2 kurzus eredmények

T3 kurzus eredmények

Előadás jegyzetek

Bevezetés az IGOR használatába

1. Mérés: Egyenáramú mérések, multiméter használata

2. Mérés: Nemlineáris eszköz vizsgálata, oszcilloszkóp használata

3. Mérés: RC-körök vizsgálata

Mérési feladatok

További hasznos információk