Bevezető laboratórium

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

COVID-19 járvánnyal kapcsolatos információk

 • COVID-19 járvánnyal kapcsolatos egyetemi szabályozás
 • Betegen (köhögés, orrfolyás), lázasan a labor látogatása tilos! Ha betegség miatt marad távol a laborból kérjük mihamarabb jelezze a laborvezetőnek!
 • A foglalkozások során a szájat és orrot egyaránt takaró MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ!

Tárgy adatok (2020/2021 ősz)

 • Tárgykód: BMETE11AF44 (régi kód: BMETE11AF27)
 • Követelmény: 0/0/2/F/3
 • Nyelv: magyar
 • Tárgyfelelős: Dr. Bordács Sándor egyetemi docens
 • Oktatók: Dr. Bordács Sándor egyetemi docens, Farkas Dániel Gergely doktorandusz
 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az összes laborgyakorlat (100 %) teljesítése. Az esetleges hiányzásokat igazolni és a félév során a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell.
 • Félévközi számonkérések: A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni az előre kiosztott munkafüzetek segítségével. A mérés akkor sikeres, ha a hallgató a jegyzőkönyvre adható pontok legalább 50 %-át megszerzi. A sikertelen mérést – a hiányzáshoz hasonlóan – a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban a félév során pótolni kell. A mérés pontszámát ekkor a sikertelen mérés és a pótmérés pontszámának számtani közepe adja. (Az igazolatlan hiányzás esetén a mérésre 0 pontot adunk.)
 • Félév végi osztályzat: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele, hogy a hallgató minden mérést sikeresen teljesítsen. A félév végi osztályzatot az egyes mérésekre kapott pontszámok összegéből a maximálisan elérhető pontszámhoz viszonyított százalékos eredmény alapján határozzuk meg:
  • 50 % alatt elégtelen (1),
  • 50 % - 62,5 % elégséges (2),
  • 62,5 % - 75 % közepes (3),
  • 75 % - 87,5 % jó (4),
  • 87,5 % felett jeles (5).
 • Konzultációk: a laboratóriumi gyakorlatok idejében

Laborbeosztás, mérőpárok, jegyek

Időbeosztás
Kurzusok Hibaszámítás, LaTeX Bevezető LaTeX gyakorlás Méréskiértékelés Matlab-ban 1. Mérés: Egyenáramú mérések 2. Mérés: Időben változó jelek mérése 3. Mérés: RC kör vizsgálata
T1 szeptember 17. szeptember 24. október 8. október 22. november 5. november 19.
T2 szeptember 17. október 1. október 15. október 29. november 12. december 3.

Labor jegyzetek

Bevezetés az LaTeX használatába

Bevezetés az Matlab használatába

1. Mérés: Egyenáramú mérések, multiméter használata

2. Mérés: Nemlineáris eszköz vizsgálata, oszcilloszkóp használata

3. Mérés: RC-körök vizsgálata

Labor feladatok

További hasznos információk