„Kísérleti fizika gyakorlat 2.” változatai közötti eltérés

A Fizipedia wikiből
 
(3 szerkesztő 24 közbeeső változata nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
 
[[Kategória:Fizika BSC alapképzés]]
 
[[Kategória:Fizika BSC alapképzés]]
 
[[Kategória:Fizika Tanszék]]
 
[[Kategória:Fizika Tanszék]]
[[Kategória:Szerkesztő:Beleznai]]
+
[[Kategória:Szerkesztő: Sarkadi, Beleznai]]
 
[[Kategória:Kísérleti fizika gyakorlat 2.]]
 
[[Kategória:Kísérleti fizika gyakorlat 2.]]
 
{{Kísérleti fizika gyakorlat
 
{{Kísérleti fizika gyakorlat
9. sor: 9. sor:
 
}}
 
}}
  
==Tárgy adatok ==
+
==[http://physics.bme.hu/BMETE12AF47_kov A tárgy honlapja]==
*Tárgykód: BMETE12AF20
+
==A tárgyhoz kapcsolódó online példatár==
*Követelmény: 0/4/0/F/4
+
*Nyelv: magyar
+
*Oktatók: Sepsi Örs, Boros Csanád Örs
+
*Jelenléti követelmények: Részvétel a gyakorlatok 70%-án. Ellenőrzés: névsor minden gyakorlaton
+
*Félévközi számonkérések:
+
** 2 db 90 perces zárthelyi (időpontok és tematika a gyakorlatok időbeosztásánál)
+
** 10 db 15 perces zárthelyi a csütörtöki órák elején
+
*A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 2 nagyzárthelyi eredménye 35-35%-os súllyal számít bele, a 10 kiszárthelyi összesítve 30%-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy minkét 90 perces, valamint legalább 7 db 15 perces zárthelyi eredménye elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ezen kívül az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
+
** 0 - 39 %: elégtelen (1)
+
** 40 - 55 %: elégséges (2)
+
** 56 - 70 %: közepes (3)
+
** 71 - 85 %: jó (4)
+
** 86 - 100 %: jeles (5)
+
 
+
====Pótlások====
+
 
+
A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra a pótlási héten van lehetőség.
+
 
+
*Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint.
+
 
+
==A gyakorlatok tananyaga==
+
  
 
{{Kísérleti fizika gyakorlat 2.: Címek listája}}
 
{{Kísérleti fizika gyakorlat 2.: Címek listája}}
 
==Zárthelyi információk==
 
* Az első 90 perces zárthelyi időpontja: 2018. március 12. 14:15-15:45.
 
* A második 90 perces zárthelyi időpontja: 2018. május 7. 14:15-15:45.
 
* A 90 perces zárthelyi pótlásának időpontja: 2018. május 14. 14:15-15:45.
 
 
Régi zárthelyi feladatsorok: [[Fájl:Zh_feladatgyüjtemény_v1.pdf]]
 
 
 
 
==Eredmények==
 
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1neGie7_8hKMM1haLgBv4vemRawEIz0G3nqwHoZ9elDc/edit?usp=sharing Eredmények]
 
<!-- [http://physics.bme.hu/sites/physics.bme.hu/files/users/BMETE12AF20_kov/kisfiz%202%20gyak%202016%20-%20eredm%C3%A9nyek-p%C3%B3tzh.pdf 2016. tavaszi félév eredményei] -->
 
 
==További információk==
 
 
[[Fizikus képzés]]
 

A lap jelenlegi, 2021. március 18., 14:39-kori változata

Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 2.
Gyakorlatok listája:
 1. Erőhatások elektromos erőtérben, elektromos térerősség
 2. Elektromos potenciál
 3. Dielektrikumok, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok
 4. Kapacitás, kondenzátorok. Elrendezések energiája
 5. Vezetőképesség, áramsűrűség
 6. Biot-Savart törvény, gerjesztési törvény
 7. Erőhatások mágneses térben
 8. Mágneses térerősség. Kölcsönös és öninduktivitás
 9. Az indukció törvénye, mozgási indukció
 10. Mágneses tér energiája. Váltakozó áram, eltolási áram
Kísérleti fizika példatár
Feladatok listája: A példatár megtekintéséhez
kattintson a fejezetcímekre.

Kapcsolódó példatárak:

A teljes feladatsorok letölthető itt:

© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

A tárgy honlapja

A tárgyhoz kapcsolódó online példatár

 1. Erőhatások elektromos erőtérben, elektromos térerősség
 2. Elektromos potenciál
 3. Dielektrikumok, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok
 4. Kapacitás, kondenzátorok. Elrendezések energiája
 5. Vezetőképesség, áramsűrűség
 6. Biot-Savart törvény, gerjesztési törvény
 7. Erőhatások mágneses térben
 8. Mágneses térerősség. Kölcsönös és öninduktivitás
 9. Az indukció törvénye, mozgási indukció
 10. Mágneses tér energiája. Váltakozó áram, eltolási áram