Fizika 2i - Mérnök informatikus alapszak

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Információk a pótlási hétre

A kisZH-k pótlási lehetősége május 20-án, hétfő délután 17:00-től lesz a KF76-os teremben. A pótlás alkalmával minden hallgató annyiszor 12 percet ír, ahány kis zh-t szeretne pótolni. Akinek sem a nagyZH-ja, sem a pótZH-ja nem sikerült, a szerdai pót-pót ZH-n szerezhet aláírást, a kisZH-k pótlásától ez esetben eltekintünk.

A pót-pót ZH május 22-én, szerdán 10:00-től lesz, helye:

IA kurzus: E1B,

IB kurzus: E1C.

Tárgy adatok (2019. tavaszi félév)

  • Előadók: Dr. Papp Zsolt és Dr. Vigh Máté (TTK Fizika Tanszék)
  • Helyszín: F29
  • Időpont: hétfő 8:15-10:00 (V.M.) és szerda 15:15-17:00 (P.Zs.)
  • Tárgykód: TE11AX24
  • Követelmények: 2/1/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérés: 5 db kis zárthelyi, melyből min. 3 sikeres, egy nagy zárthelyi
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga
  • Részletes leírás

Tárgykövetelmények

Jelenlét:

Az előadásokon 50% a jelenlét követelmény. (FIGYELEM! Az előadás jelenlét plusz pontokat ér. A 7. jelenléttől minden jelenlét egy plusz pontot ér. A plusz pontok legalább elégséges jegy elérése esetén beszámítanak a vizsgajegybe.)

Gyakorlatokon 70% a jelenlét követelmény.

Nagyzárthelyi:

A félév során egy nagy zh-t írunk. Az aláíráshoz minimum 40%-ot kell elérni.

Sikertelen nagy zh esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal pót zh írható. A követelményszint itt is 40%.

A pótlási időszakban lehetőség van pót-pót zh írására. Ez pótolja a kis zh-kat és a nagy zh-t is. Azok a hallgatók nem vehetnek részt ezen a zh-n, akik egyetlen egyszer sem vettek részt a korábbi nagy zh-kon (rendes nagy zh, pót nagy zh)!

Kiszárthelyi:

A szorgalmi időszakban hat kis zh-t írunk. A hat kis zh-ból háromnak meg kell lenni 40%-osnak az aláíráshoz. A kis zh-k a pót-nagy zh alkalomtól eltérő időpontban pótolhatók. A pótlás alkalmával minden hallgató annyiszor 12 percet ír, ahány kis zh-t szeretne pótolni. A sikeres Fizika felmérő NEM felel meg egy sikeres kis zh-nak (ez csak az első félévre volt érvényes)!

Aláírás feltététele:

{[(nagyZH követelmény teljesítése) és (kis zh követelmény teljesítése)] vagy (sikeres pót-pót zh és jelenlét a nagy zh-n vagy pót nagy zh-n)} és (70% jelenlét a gyakorlatokon) és (50% jelenlét az előadásokon)

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar kérésére minden számonkérésen (nagyzárthelyik, kiszárthelyik, vizsgák) használható a Négyjegyű Függvénytáblázat.

Mindez Prezi bemutatón

Megajánlott jegy

Megajánlott jegyet csak az kaphat, akinek a nagyZH-ja legalább 70 pontos, valamint megvannak az aláírás feltételei (kis zh pótlások nélkül, jelenlét). Aki megajánlott jegyet kapott, az is jelentkezzen egy vizsgaalkalomra, mert csak így kaphatja meg a jegyét. (A vizsgán nem kell megjelenni.)

iMSc pontok

Minden hallgató, aki jelest kapott a vizsgán, szerezhet IMSC pontokat. Ehhez egy iMSc-s gyakorlati feladat nehézségű példát kell megoldani a betekintés idején, vagy a következő vizsgaalkalom első 20 percében. Csak egy alkalommal lehet próbálkozni. A feladat eredménye nincs hatással a vizsgajegyre.

Gyakorlatok terembeosztása

IA02

Okvátovity Zoltán

IA03

Varga Gábor

IA04

Varga Gábor

IA05

Kornis János

IA06

Szász Krisztián

IA07

Szász Krisztián

IA08

Papp Zsolt

++Sz: 08:15-10:00 +Sz: 08:15-10:00 ++Sz: 08:15-10:00 +Cs: 15:15-17:00 ++Cs: 15:15-17:00 +Cs: 15:15-17:00 ++Cs: 15:15-17:00
E407 E407 E406 E404 E406 E406 E306cd
IB01

Vigh Máté

IB02

Csíkvári Péter

IB03

Szász Krisztián

IB04

Vigh Máté

IB05

Simon Eszter

IB06

Simon Eszter

IB07

Vigh Máté

IB08

Vigh Máté

+Sz: 08:15-10:00 ++Sz: 08:15-10:00 +Sz: 08:15-10:00 ++Sz: 08:15-10:00 +P: 12:15-14:00 ++P: 12:15-14:00 +P: 12:15-14:00 ++P: 12:15-14:00
E404 E405 E405 E404 R505 R505 E404 R506
II01

Bokor Nándor

II02

Bokor Nándor

II03

Bokor Nándor

+P: 10:15-12:00 ++P: 10:15-12:00 ++Cs: 08:15-10:00
E401 E401 E401

Tematika

Elektromos és mágneses jelenségek

Sztatkus elektromos tér. Elektromos töltés fogalma, Coulomb-törvény. Elektromos térerősség. Gauss-törvény. Elektromos potenciál. Kondenzátorok, a kapacitás fogalma. Az elektrosztatikus tér energiája. Dielektrikumok. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben. A mágneses tér fogalma. Lorentz-erő. Áramra ható erő mágneses térben. Hall-effektus. A rúdmágnes és a Föld mágneses tere. Mágnesség alapfogalmai, mágneses adattárolás Mozgó töltések és áramok által keltett tér. A Biot-Savart-törvény. Az Ampere-törvény. Tekercsek mágneses tere. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata Faraday-féle indukciótörvény, mozgási indukció. Öninduktivitás és kölcsönös induktivitás. Tekercsek, transzformátorok. Időben változó elektromos tér. Egyen- és váltóáramú hálózatok részletes analízise Elektromos áramerősség és áramsűrűség. Az elektromos vezetőképesség és ellenállás fogalma, Ohm-törvény. Joule-törvény. Egyenáramú áramkörök, Kirchhoff-törvények. Az áramerősség és a feszültség mérése. Kondenzátor töltése és kisütése. (RC-kör). LR-körök. Váltakozó áramú hálózatok, komplex impedancia fogalma. Maxwell-egyenletek rendszere. Egy speciális megoldás: elektromágneses hullámok. Lorentz-transzformáció, a speciális relativitáselmélet alapjai. Elektromosságtan a hétköznapokban és műszaki alkalmazásokban az elektromotoroktól a távközlésig

Optika

A geometriai optika alapjai: törés, visszaverődés, lencsék és tükrök. A fizikai optika, interferencia, diffrakció. A poláros fény. Optikai alkalmazások: mikroszkópok, távcsövek, holográfia, LCD kijelzők, stb.

Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.

Segédanyagok az előadáshoz

Online segédanyag

1. Elektrosztatika
2. Az elektromos áram
3. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben
4. Mozgó töltések és áramok által keltett tér
5. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata
6. Mágnesség és mágneses adattárolás
7. Egyszerű RL, RC, RLC körök megoldásai
8. Életünk és az elektromágneses hullámok
9. Optika és információ

Papp Zsolt előadásainak fóliái

1. előadás, 2. előadás, 3. előadás, 4. előadás, 5. előadás, 6. előadás, 7. előadás, 8. előadás, 9. előadás, 10. előadás, 11. előadás, 12. előadás, 13. előadás, 14. előadás, 15. előadás, 16. előadás, 17. előadás, 18. előadás, 19. előadás,

A pdf file megnyitásához szükséges jelszót az előadótól lehet kérni.

Hallgatók által írt jegyzetek

Gaál Gergely jegyzete (teljes)
Fábián Dóra jegyzete (teljes)
Bicski Bálint jegyzete (utolsó EA hiányzik)

Vigh Máté előadásainak táblatervei

1. előadás, 2. előadás, 3. előadás, 4. előadás, 5. előadás, 6. előadás, 7. előadás, 8. előadás

További ajánlott irodalom

Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához
Serway-Jewett: Physics for Scientists and Engineers
Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok
Irodov: Problems in general physics
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Linkek az adminisztrációs oldalakhoz

ZH-k és vizsgák feladatsorai (2019)

NagyZH feladatsora
NagyZH megoldókulcsa
NagyZH részletes megoldásai

PótZH feladatsora
PótZH megoldókulcsa
PótZH részletes megoldásai

Aláíráspótló ZH feladatsora
Aláíráspótló ZH megoldókulcsa

1. vizsga feladatsora
1. vizsga megoldókulcsa
1. vizsga részletes megoldásai

2. vizsga feladatsora
2. vizsga megoldókulcsa
2. vizsga részletes megoldásai

3. vizsga feladatsora
3. vizsga megoldókulcsa
3. vizsga részletes megoldásai

Gyakorlati feladatsorok

1. gyakorlat, 1. gyakorlat megoldásai
2. gyakorlat, 2. gyakorlat megoldásai
3. gyakorlat, 3. gyakorlat megoldásai
4. gyakorlat, 4. gyakorlat megoldásai
5. gyakorlat, 5. gyakorlat megoldásai
6. gyakorlat, 6. gyakorlat megoldásai
7. gyakorlat, 7. gyakorlat megoldásai

GyIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

1. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki a gyakorlati vagy az előadáson való részvétel követelményét nem teljesítette? Nem.
2. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki sem a nagyZH-t, sem a pótZH-t nem írta meg? Ha legalább egy kis zh-t megpróbált megírni, igen.
3. Fel kell-e jelentkeznie Neptunban az aláíráspótló ZH-ra a megajánlott jegyért induló hallgatóknak? Nem.
4. Ha nem, akkor hogy lesz beírva a jegyük? Jelentkezni kell egy vizsgára, de nem kell eljönni. A Neptun miatt csak így tudjuk beírni a jegyet.
5. Lehet-e a számonkéréseknél (nagyZH, kisZH-k, vizsga) függvénytáblázatot használni? Igen.
6. Függ-e a féléves viszgajegy kisZH-k és nagy ZH-k eredményeitől? Nem, csak azok sikeressége számít. Megajánlott jegy esetén a nagyZH eredménye számít.
7. Mit kell tudni a megajánlott jegyes ZH-ról? A póthéten, a pót-pótZH-val egyidőben írjuk, tematikája a félév második felének tananyaga (azaz a nagyZH-n kívüli rész).