Kísérleti fizika gyakorlat 2.

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Beleznai (vitalap | szerkesztései) 2018. május 18., 15:57-kor történt szerkesztése után volt.

Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 2.
Gyakorlatok listája:
 1. Erőhatások elektromos erőtérben, elektromos térerősség
 2. Elektromos potenciál
 3. Dielektrikumok, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok
 4. Kapacitás, kondenzátorok. Elrendezések energiája
 5. Vezetőképesség, áramsűrűség
 6. Biot-Savart törvény, gerjesztési törvény
 7. Erőhatások mágneses térben
 8. Mágneses térerősség. Kölcsönös és öninduktivitás
 9. Az indukció törvénye, mozgási indukció
 10. Mágneses tér energiája. Váltakozó áram, eltolási áram
Kísérleti fizika példatár
Feladatok listája: A példatár megtekintéséhez
kattintson a fejezetcímekre.

Kapcsolódó példatárak:

A teljes feladatsorok letölthető itt:

© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Tartalomjegyzék

Tárgy adatok

 • Tárgykód: BMETE12AF20
 • Követelmény: 0/4/0/F/4
 • Nyelv: magyar
 • Oktatók: Sepsi Örs, Boros Csanád Örs
 • Jelenléti követelmények: Részvétel a gyakorlatok 70%-án. Ellenőrzés: névsor minden gyakorlaton
 • Félévközi számonkérések:
  • 2 db 90 perces zárthelyi (időpontok és tematika a gyakorlatok időbeosztásánál)
  • 10 db 15 perces zárthelyi a csütörtöki órák elején
 • A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 2 nagyzárthelyi eredménye 35-35%-os súllyal számít bele, a 7 legjobb kiszárthelyi összesítve 30%-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy minkét 90 perces, valamint legalább 7 db 15 perces zárthelyi eredménye elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ezen kívül az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 54 %: elégséges (2)
  • 55 - 69 %: közepes (3)
  • 70 - 84 %: jó (4)
  • 85 - 100 %: jeles (5)

Pótlások

A 2 db 90 perces zárthelyi dolgozatból mindkettő pótolható a szorgalmi időszak utolsó hetén illetve a pótlási héten. Pontos időpont a "Zárthelyi információk"-nál. A zárthelyi dolgozatok második pótlására nincs lehetőség.

A 10 db 15 perces zárthelyiből 10 db pótolható az utolsó oktatási héten.

 • Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint.

A gyakorlatok tananyaga

 1. Erőhatások elektromos erőtérben, elektromos térerősség
 2. Elektromos potenciál
 3. Dielektrikumok, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok
 4. Kapacitás, kondenzátorok. Elrendezések energiája
 5. Vezetőképesség, áramsűrűség
 6. Biot-Savart törvény, gerjesztési törvény
 7. Erőhatások mágneses térben
 8. Mágneses térerősség. Kölcsönös és öninduktivitás
 9. Az indukció törvénye, mozgási indukció
 10. Mágneses tér energiája. Váltakozó áram, eltolási áram

Zárthelyi információk

 • Az első 90 perces zárthelyi időpontja: 2018. március 12. 14:15-15:45., helyszín: a gyakorlatok helyszínén
 • A második 90 perces zárthelyi időpontja: 2018. május 7. 14:15-15:45., helyszín: a gyakorlatok helyszínén
 • Az első 90 perces zárthelyi pótlásának időpontja: 2018. május 14. 14:15-15:45., helyszín: K285
 • A 15 perces zárthelyik pótlásának időpontja: 2018. május 17. 8:15-9:45, helyszín: J202
 • A második 90 perces zárthelyi pótlásának időpontja: 2018. május 23. 8:15-9:45, helyszín: folyamatban


Régi zárthelyi feladatsorok: zh feladatgyüjtemény

2014-es, 2015-ös, 2017-es zhk megoldással együtt: 1. Zh-k megoldással

2018. március 12. zh megoldással: 2018. 03. 12-i zh megoldással

Eredmények

Eredmények

További információk

Fizikus képzés