Mechanika - Henger lejtőn

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 1.
Gyakorlatok listája:
 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok
Mechanika - Merev testek II.
Feladatok listája:
 1. Korongon mozgatott tömegpont
 2. Lelógatott korong
 3. Lelógatott korong tárcsával és tömeggel
 4. Lépcsős csiga
 5. Tömeg rugón súlyos csigával
 6. Korong vízszintes talajon húzva
 7. Henger lejtőn
 8. Három test lejtőn
 9. Forgó henger lejtőn húzva
 10. Hokikorong és rúd ütközése
 11. Hokikorong és rúd ütközése II
 12. Felbillenés lejtőn
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. (*3.3.16.) Egy \setbox0\hbox{$\alpha$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% hajlásszögű lejtőre \setbox0\hbox{$m$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% tömegű és \setbox0\hbox{$R$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sugarú hengert helyezünk, majd magára hagyjuk.
  a) Hogyan fog a henger mozogni, ha a lejtő és a hengerfelület között nem lép fel súrlódás?
  b) Mekkora lesz az a minimális \setbox0\hbox{$\mu_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% súrlódási tényező, melynél a henger tisztán gördül a lejtőn? Határozza meg a tiszta gördülés esetén a mozgást jellemző mennyiségeket!
  c) Mekkora lesz a henger szögsebessége a \setbox0\hbox{$h$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% magasságú lejtő alján?
  d) Írja le a henger mozgását olyan esetben, amikor \setbox0\hbox{$\mu<\mu_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%!

Megoldás

 1. a) A tömegközéppont mozgásegyenlete \setbox0\hbox{$ma=mg\sin{\alpha}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, így az ennek megfelelően gyorsul. A henger kezdeti forgásmentes állapota nem változik meg, mert nincs nyomatékkal bíró erő a tömegközéppontra nézve, így a korong tisztán lecsúszik.
  b) Feltéve, hogy a henger tisztán gördül, a mozgásegyenletek az alábbiak
  \[ma=mg\sin{\alpha}-F_s\]
  és
  \[\theta\beta=\frac12mR^2\cdot\frac aR=F_sR\]
  Ezekből
  \[a=\frac23g\sin{\alpha}\]
  és
  \[F_s=\frac{ma}2=\frac13mg\sin{\alpha}\leq\mu mg\cos{\alpha}\]
  Ez utóbbiból \setbox0\hbox{$\frac13\tan{\alpha}\leq\mu$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, tehát a legkisebb szükséges súrlódási együttható a csak a lejtő szögétől függ.
  c) A pillanatnyi forgáspontra felírt tehetetlenségi nyomatékkal a teljes mozgási energiát forgási energiaként írhatjuk fel, ezzel az energiamegmaradás
  \[mgh=\frac12\left(\frac32mR^2\right)\omega^2,\]
  ebből \setbox0\hbox{$\omega=\sqrt{\frac{4gh}{3R^2}}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% Megjegyezzük, hogy tiszta gördülés esetén a tapadási súrlódás nem végez munkát, és nem azonos a gördülési ellenállással.
  d) Ekkor \setbox0\hbox{$\mu<\frac13\tan{\alpha}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, és a csúszás miatt a gyorulás és a szöggyorulás (a két ismeretlen változó) független, így a két mozgásegyenlet is(!). A súrlódási erő csúszási, tehát \setbox0\hbox{$F_s=\mu mg\cos{\alpha}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% már nem ismeretlen. A gyorsulások
  \[a=g(\sin{\alpha}-\mu\cos{\alpha})\]
  és
  \[\beta=\frac{2\mu g\cos{\alpha}}R\]
  A súrlódási együttható relációjából belátható továbbá, hogy
  \[2\mu\cos{\alpha}<\frac23\sin{\alpha}<\sin{\alpha}-\mu\cos{\alpha},\]
  így \setbox0\hbox{$\beta R<a$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, a henger csúszva gördül.