Termodinamika példák - Fűtött szoba belső energiája

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika 3. gyakorlat
Gyakorlatok listája:
 1. Kinetikus gázelmélet, transzport
 2. Állapotváltozás, I. főtétel
 3. Fajhő, Körfolyamatok
 4. Entrópia, II. főtétel
 5. Homogén rendszerek
 6. Fázisátalakulások
 7. Kvantummechanikai bevezető
Állapotváltozás, I. főtétel
Feladatok listája:
 1. Állapotváltozások diagramjai
 2. Belső energia állapotváltozásokban
 3. Energiák fajhőviszonnyal
 4. Energiaváltozások diagramból
 5. Ideális gáz kompresszibilitásai
 6. Nyomás hőmérsékletfüggése
 7. Fűtött szoba belső energiája
 8. Térfogatváltozás fajhőviszonnyal
 9. Van der Waals-gáz egyensúlya
 10. Közelítő állapotegyenlet
 11. Állapotegy. mérh. menny.-ből
 12. Van der Waals-gáz fajhőkülönbsége
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. Egy \setbox0\hbox{$V$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% térfogatú szobában befűtünk. A szobában a hőmérséklet eközben állandó légköri nyomáson \setbox0\hbox{$T_1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-ről \setbox0\hbox{$T_2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-re nő. Mennyivel változik a szobában lévő levegő belső energiája?

Megoldás

Ideális gáz esetén állandó anyagmennyiségnél \setbox0\hbox{$\frac{pV}{T}=Nk=\mathrm{const.}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, ami itt nem teljesül, mert a nyílászárókon át a melegítés hatására levegő távozik, a nyomás mindvégig egyenlő a környezeti nyomással. A fűtés hatására a szoba térfogatváltozása elhanyagolható.

\[ N k T = p V = p_\text{körny} V_\text{szoba} = \mathrm{const.}, \]

azaz \setbox0\hbox{$ N = \frac{\mathrm{const.}}{T}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, és a belső energia kifejezhető

\[ U = \frac{f}{2} NkT \]

alakban, amiről éppen most láttuk be, hogy nem változik.