Mechanika - Gömbhullám

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 1.
Gyakorlatok listája:
 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok
Mechanika - Hullámok
Feladatok listája:
 1. Adatok hullámfüggvényből
 2. Hullámfüggvény 1.
 3. Hullámfüggvény 2.
 4. Longitudinális hullám
 5. Két transzverzális hullám
 6. Állóhullámok sípban
 7. Fejhullám
 8. Felharmonikusok Dopplere
 9. Mozgó hangvilla falnál
 10. Doppler ferde mozgásnál
 11. Kétmotoros repülő Dopplere
 12. Gömbhullám
 13. Húr és hangvilla
 14. Energia húrdarabban
 15. Csillapodó gömbhullám
 16. Relativisztikus Doppler mechanikai hullámra
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. (7.26.) Egy gömbhullámokat kibocsátó, pontszerű hullámforrás az \setbox0\hbox{$\vec r_1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$\vec r_2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% helyzetvektorú pontokat összekötő egyenesen van. Ezekben a pontokban a hullám amplitúdója ismert: \setbox0\hbox{$a_1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$a_2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%. Adjuk meg a hullámforrás \setbox0\hbox{$\vec r_s$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% helyzetvektorának kifejezését! (A hullám csillapodása elhanyagolható, a közeg homogén.)

Megoldás

Legyen a pontforrás amplitúdóját jellemző állandó \setbox0\hbox{$A$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, így tőle tetszőleges \setbox0\hbox{$r>0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% távolságban a tényleges amplitúdó \setbox0\hbox{$a(r)=\frac Ar$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%. Legyen az \setbox0\hbox{$x$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% tengely az összekötő egyenes, így a problémát egydimneziósan tárgyalhatjuk. Feltéve, hogy a pontforrás az összekötő egyenesen belül az összekötő szakaszon van valahol, azaz \setbox0\hbox{$x_1<x_s<x_2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%,
\[a_1=\frac A{x_s-x_1}\]
\[a_2=\frac A{x_2-x_s}\]
\setbox0\hbox{$A$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-t kiejtve
\[a_1(x_s-x_1)=a_2(x_2-x_s),\]
mely rendezve
\[x_s=\frac{a_1x_1+a_2x_2}{a_1+a_2}\]
Ha a forrás az összekötő egyenes másik két szakaszán van, analóg módon kapható a másik két megoldás.