Mechanika - Longitudinális hullám

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 1.
Gyakorlatok listája:
 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok
Mechanika - Hullámok
Feladatok listája:
 1. Adatok hullámfüggvényből
 2. Hullámfüggvény 1.
 3. Hullámfüggvény 2.
 4. Longitudinális hullám
 5. Két transzverzális hullám
 6. Állóhullámok sípban
 7. Fejhullám
 8. Felharmonikusok Dopplere
 9. Mozgó hangvilla falnál
 10. Doppler ferde mozgásnál
 11. Kétmotoros repülő Dopplere
 12. Gömbhullám
 13. Húr és hangvilla
 14. Energia húrdarabban
 15. Csillapodó gömbhullám
 16. Relativisztikus Doppler mechanikai hullámra
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. (7.5.) Egy spirálrugó hosszában longitudinális hullám halad 4 m/s sebességgel. Két egymás után következő sűrűsödési hely távolsága 80 cm, a részecskék rezgési amplitúdója 3 mm. Mekkora a sebességamplitúdó? Mekkora energiával rendelkezik a rezgő rugó egy 0,16 g tömegű részecskéje?

Megoldás

A sűrűsüdési helyek távolsága hullámhossznyi, így \setbox0\hbox{$\lambda=0,8\,\rm m$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és a körfrekvencia \setbox0\hbox{$\omega=2\pi\frac c{\lambda}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, ezzel a sebeségmaplitúdó \setbox0\hbox{$v_{\rm{max}}=\omega A=2\pi A\frac c{\lambda}=9,4\,\rm{\frac{cm}s}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%. A részecske (rezgési) energiája \setbox0\hbox{$E=\frac12mv_{\rm{max}}^2=7,1\cdot10^{-7}\,\rm J$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%