Mechanika - Húr és hangvilla

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 1.
Gyakorlatok listája:
 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok
Mechanika - Hullámok
Feladatok listája:
 1. Adatok hullámfüggvényből
 2. Hullámfüggvény 1.
 3. Hullámfüggvény 2.
 4. Longitudinális hullám
 5. Két transzverzális hullám
 6. Állóhullámok sípban
 7. Fejhullám
 8. Felharmonikusok Dopplere
 9. Mozgó hangvilla falnál
 10. Doppler ferde mozgásnál
 11. Kétmotoros repülő Dopplere
 12. Gömbhullám
 13. Húr és hangvilla
 14. Energia húrdarabban
 15. Csillapodó gömbhullám
 16. Relativisztikus Doppler mechanikai hullámra
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. (7.28.) Egy \setbox0\hbox{$15\,\rm N$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% erővel meghúzott húr alaphangja és egy hangvilla hangja \setbox0\hbox{$f_L=8\,\rm{Hz}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% frekvenciájú lebegést eredményez. Ha a húzóerőt \setbox0\hbox{$16\,\rm N$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-ra növeljük, akkor a lebegés megszűnik. Mennyi a hangvilla frekvenciája?

Megoldás

Legyen a két húzóerő rendre \setbox0\hbox{$F_1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$F_2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, a két alaphang frekvenciája pedig \setbox0\hbox{$f_1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$f_2=f_h$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, ahol \setbox0\hbox{$f_h$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a hangvilla frekvenciája. Mivel a húr hossza adott, a két esetben a hullámhossz is közös, ellenben a terjedési sebesség nem. \setbox0\hbox{$v=\lambda f$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% miatt
\[\frac{f_1}{f_2}=\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{F_1}{F_2}},\]
mivel a terjedési sebességre a hullámegyenletből \setbox0\hbox{$v=\sqrt{\frac F \mu}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, a húr hosszegységre eső tömege pedig szintén adott. Ezekeből a lebegési frekvencia
\[f_L=f_2-f_1=f_h-f_h\sqrt{\frac{F_1}{F_2}},\]
melyből a hangvilla frekvenciája
\[f_h=\frac{f_L}{1-\sqrt{\frac{F_1}{F_2}}}=252\,\rm{Hz}\]