Termodinamika példák - Ideális gáz állandó mólhőjű folyamatai

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika 3. gyakorlat
Gyakorlatok listája:
 1. Kinetikus gázelmélet, transzport
 2. Állapotváltozás, I. főtétel
 3. Fajhő, Körfolyamatok
 4. Entrópia, II. főtétel
 5. Homogén rendszerek
 6. Fázisátalakulások
 7. Kvantummechanikai bevezető
Termodinamika - Fajhő, Körfolyamatok
Feladatok listája:
 1. Id. g. állapotváltozása egyenlettel
 2. Id. g. állandó mólhőjű folyamatai
 3. Id. g. állapotváltozása p-V összefüggéssel
 4. Id. g. körfolyamatai és
 5. munkája
 6. Id. g. egy körfolyamata izotermával
 7. Carnot-hűtőgép
 8. Id. g. egy körfolyamata adiabatával
 9. Id. g. körfolyamata: izob. és adiab.
 10. Dinamikus fűtés hőszivattyúval
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. Határozzuk meg azon lehetséges folyamatokat megadó összefüggést, amelyek közben az ideális gáz mólhője állandó (az állandó nyomáson és állandó térfogaton mért mólhőket tekintsük ismertnek)! Vezessük le a kapott egyenletből az ismert, állandó mólhőjű speciális folyamatok egyenletét.

Megoldás

Az ideális gáz általános fajhőjére az előző feladatban bizonyítottuk, hogy

\[ C n \mathrm{d}T = C_V n \,\mathrm{d}T   + p \left(\frac{\mathrm{d} V}{\mathrm{d} T}\right)_{\substack{\text{állapot-}\\ \text{változás}}}\,\mathrm{d}T,\]

küszöböljük ki a nyomást az állapotegyenlet segítségével (\setbox0\hbox{$p=nR\frac{T}{V}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%),

\[ \frac{C-C_V}{R} \frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{\mathrm{d}V}{V},\]

és integráljunk az állapotváltozás vonalán:

\[ \frac{C-C_V}{R} \ln T = \ln V + \ln \mathrm{const.} \]

Mivel \setbox0\hbox{$T=\frac{pV}{nR}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, ez

\[ p = \mathrm{const.} \cdot V^{\textstyle \frac{R}{C-C_V}-1} = \mathrm{const.} \cdot V^{\textstyle \frac{C_p-C}{C-C_V}} \]

egyenletre vezet. Az állandó fajhőjű folyamatokat állandó nyomáson és térfogaton mért fajhőkkel jellemző összefüggés pedig

\[ pV^{\textstyle \frac{C_p-C}{C_V-C}} = \mathrm{const.} \]

Megjegyzés

Ugyanerre az eredményre eljuthatunk a következő feladatban bizonyítandó

\[ C(V) = C_V + \frac R{1+\frac V p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}} \]

öszefüggésből indulva is. Feltéve, hogy a fajhő állandó, a kifejezésben szereplő tört nevezője is állandó:

\[ \frac V p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V} = A. \]

A változókat szétválasztva és integrálva

\[ \frac{\mathrm{d}p}{p} = A \frac{\mathrm{d}V}{V} \]
\[ \ln \frac p{p_0} = A \ln \frac V{V_0} \]
\[ p = p_0{\left(\frac V{V_0}\right)}^A \]

A bevezetett \setbox0\hbox{$A$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% állandót kifejezhetjük a

\[ C(V) = C_V+\frac{R}{1+A} \]

kiindulási egyenletből:

\[A=\frac R{C-C_V}-1=\frac{C_p-C}{C-C_V}, \]

amivel szintén

\[ p V^{\textstyle \frac{C-C_p}{C-C_V}} = \mathrm{const.} \]