Termodinamika példák - Ideális gáz állapotváltozása p-V összefüggéssel

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika 3. gyakorlat
Gyakorlatok listája:
 1. Kinetikus gázelmélet, transzport
 2. Állapotváltozás, I. főtétel
 3. Fajhő, Körfolyamatok
 4. Entrópia, II. főtétel
 5. Homogén rendszerek
 6. Fázisátalakulások
 7. Kvantummechanikai bevezető
Termodinamika - Fajhő, Körfolyamatok
Feladatok listája:
 1. Id. g. állapotváltozása egyenlettel
 2. Id. g. állandó mólhőjű folyamatai
 3. Id. g. állapotváltozása p-V összefüggéssel
 4. Id. g. körfolyamatai és
 5. munkája
 6. Id. g. egy körfolyamata izotermával
 7. Carnot-hűtőgép
 8. Id. g. egy körfolyamata adiabatával
 9. Id. g. körfolyamata: izob. és adiab.
 10. Dinamikus fűtés hőszivattyúval
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. Ideális gáz állapotváltozását a \setbox0\hbox{$p-V$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% síkon a \setbox0\hbox{$p=f(V)$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% összefüggés írja le.
  • a) Bizonyítsa be, hogy ebben a folyamatban a fajhő térfogatfüggését a
   \[c(V)=c_V+R\frac{f(V)}{f(V)+V\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}V}}\]
   összefüggés adja meg!
  • b) Milyen \setbox0\hbox{$p_m$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, \setbox0\hbox{$V_m$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% értékpárnál maximális a gáz hőmérséklete, ha az állapotváltozást a \setbox0\hbox{$p=a-bV$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% egyenlet adja meg (\setbox0\hbox{$a$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$b$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% ismert pozitív állandók)?

Megoldás

a) Egy tetszőleges folyamat során mérhető fajhő meghatározásához annak a közölt hőmennyiséggel megadott \setbox0\hbox{$c\,n\,\mathrm{d}T = \delta Q$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% definíciójából kell kiindulnunk, ami pedig az első főtételből számítható:

\[ \delta Q = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V \]
\[ c\,n\,\mathrm{d}T = c_V n\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V \]
\[ c = c_V + \frac{1}{n} \,p \left(\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}\right)_{\substack{\text{állapot-}\\ \text{változás}}}. \]

A nyomás a \setbox0\hbox{$p=f(V)$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% függvénykapcsolattal adott, ezért a fenti, állapotváltozás pályáján vett deriváltat is ezzel kell kifejeznünk. Induljunk ki az ideális gáz állapotegyenletéből (\setbox0\hbox{$ pV = nRT $}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%)! Küszöböljük ki a \setbox0\hbox{$p$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% változót az állapotváltozásra vonatkozó ismereteink segítségével:

\[ f(V)V = nRT. \]

Ebből \setbox0\hbox{$V$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% csak implicit módon fejezhető ki, ezért az eredeti derivált helyett

\[ \left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V}\right)_{\substack{\text{állapot-}\\ \text{változás}}}   = \left[\left(\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}\right)_{\substack{\text{állapot-}\\ \text{változás}}}\right]^{-1}\]

értéket számítjuk ki. (Fontos megjegyezni, hogy a deriváltak ilyen kapcsolata akkor és csak akkor áll fenn, ha a deriváltak léteznek, és azonos pályára számítjuk őket.)

\[ T = \frac{f(V)V}{nR} \qquad \Rightarrow \qquad \left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V}\right)_{\substack{\text{állapot-}\\ \text{változás}}}   = \frac{1}{nR} \left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}V}V + f \right). \]

Ezt behelyettesítve a fajhőképletbe

\[ c = c_V + \frac{f}{n} \frac{nR}{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}V}V+f} \]

adódik, amiből már egyenesen következik a feladat állítása.

b) Felhasználjuk a hőmérsékletre az előbb levezetett összefüggést, amibe most beírjuk \setbox0\hbox{$f(V)$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% explicit alakját:

\[ T = \frac{(a-bV)V}{nR}. \]

Ennek a kifejezésnek \setbox0\hbox{$V^2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% negatív együtthatója miatt maximuma van, ami szélsőértékkereséssel határozható meg:

\[ 0 = \left.\frac{\partial T}{\partial V}\right|_{V_m} = \left.\frac{a-2bV}{nR}\right|_{V_m} \qquad \Rightarrow \qquad V_m = \frac{a}{2b}. \]

A maximális hőmérséklethez tartozó nyomás pedig

\[ p_m = f(V_m) = a-\frac{a}{2} = \frac{a}{2}. \]