Mechanika - Azonos kitérés ideje

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 1.
Gyakorlatok listája:
 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok
Mechanika - Rezgések I.
Feladatok listája:
 1. Rezgések pályaegyenlete
 2. Rugóra akasztott test
 3. Rezgés kezdeti feltételekkel
 4. Rezgés egyensúlyi helyzetből
 5. Rezgő testre rápottyanó
 6. Kosárba ejtett test
 7. Rugókra merőleges rezgés
 8. Inga kétféle rezgésideje
 9. Rezgés ferde rugóval
 10. Kiskocsik rugóval
 11. Függvényalak átalakítása
 12. Eredő rezgés adatai
 13. Adott eredő rezgés
 14. Azonos kitérés ideje
 15. Lebegés
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. (*6.22.) Két, azonos amplitúdójú rezgés, melyek frekvenciája \setbox0\hbox{$f_1=50\,\rm{Hz}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$f_2=60\,\rm{Hz}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% egyszerre kezdi meg rezgését az egyensúlyi helyzetből. Mikor lesz legelőször ismét azonos a kitérésük?

Megoldás

Legyen \setbox0\hbox{$x_1(t)=A\sin{\omega_1t}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$x_2(t)=A\cos{\omega_2t}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a két rezgés. Amikor a két kitérés azonos, akkor
\[\sin{\omega_1t}-\sin{\omega_2t}=0=2\cos\left(\frac{\omega_1+\omega_2}2t\right)\sin\left(\frac{\omega_1-\omega_2}2t\right)\]
Az első tényező változik gyorsabban, így amikor az nulla lesz \setbox0\hbox{$t=0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-t követően (amikor a másik tényező miatt nulla a szorzat), akkor kapjuk a keresett megoldást. A második tényező jelenti a két rezgés közti lebegést, ez csak később válik ismét nullává. Tehát
\[\frac{\omega_1+\omega_2}2=\frac{\pi}2,\]
ebből áttérve a frekvenciákra
\[t=\frac1{2(f_1+f_2)}=4,54\,\rm{ms}\]