Mechanika - Rezgő testre rápottyanó

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 1.
Gyakorlatok listája:
 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok
Mechanika - Rezgések I.
Feladatok listája:
 1. Rezgések pályaegyenlete
 2. Rugóra akasztott test
 3. Rezgés kezdeti feltételekkel
 4. Rezgés egyensúlyi helyzetből
 5. Rezgő testre rápottyanó
 6. Kosárba ejtett test
 7. Rugókra merőleges rezgés
 8. Inga kétféle rezgésideje
 9. Rezgés ferde rugóval
 10. Kiskocsik rugóval
 11. Függvényalak átalakítása
 12. Eredő rezgés adatai
 13. Adott eredő rezgés
 14. Azonos kitérés ideje
 15. Lebegés
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. (6.5.) Az \setbox0\hbox{$A_1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% amplitúdóval és \setbox0\hbox{$\omega_1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% frekvenciával vízszintes síkon rezgő \setbox0\hbox{$m$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% tömegű testre az egyensúlyi helyzeten áthaladva felülről \setbox0\hbox{$M$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% tömegű agyagdarab esik, mely rátapad. Mekkora lesz az új rezgésidő és az amplitúdó?

Megoldás

Az ütközés során az impulzus vizszintes komponensének megmaradása:
\[mv_1=(m+M)v_2,\]
ahol \setbox0\hbox{$v_1=\omega_1 A$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, hasonlóan az ütközés után \setbox0\hbox{$v_2=\omega_2 A_2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%. Az ismeretlen rugóállandót \setbox0\hbox{$D$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-vel jelölve a két körfrekvencia \setbox0\hbox{$\omega_1=\frac{2\pi}{T_1}=\sqrt{\frac Dm}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% illetve \setbox0\hbox{$\omega_2=\frac{2\pi}{T_2}=\sqrt{\frac D{m+M}}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, ebből
\[T_2=T_1\sqrt{\frac{m+M}m},\]
majd az előzőeket felhasználva
\[A_2=A_1\sqrt{\frac m{m+M}}\]