Mechanika - Test rugók között

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 1.
Gyakorlatok listája:
 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok
Mechanika - Rezgések I.
Feladatok listája:
 1. Rezgések pályaegyenlete
 2. Rugóra akasztott test
 3. Rezgés kezdeti feltételekkel
 4. Rezgés egyensúlyi helyzetből
 5. Rezgő testre rápottyanó
 6. Kosárba ejtett test
 7. Rugókra merőleges rezgés
 8. Inga kétféle rezgésideje
 9. Rezgés ferde rugóval
 10. Kiskocsik rugóval
 11. Függvényalak átalakítása
 12. Eredő rezgés adatai
 13. Adott eredő rezgés
 14. Azonos kitérés ideje
 15. Lebegés
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. (6.8.) Határozzuk meg a vízszintes síkon mozgó \setbox0\hbox{$m$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% tömegű test rezgéseinek frekvenciáját, ha az ábrán látható módon két, elhanyagolható tömegű rugóhoz van kapcsolva (rugóállandók: \setbox0\hbox{$k_1$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$k_2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%)!
  Kfgy1 6 8.svg

Megoldás

Ha a testet kissé kimozdítjuk egyensúlyi helyzetéből, az egyik rugó húzni, a másik nyomni fogja, azaz a két rugóerő azonos írányú, így a test mozgásegyenlete
\[m\ddot x=-k_1x-k_2x,\]
ami megfelel a párhuzamosan kapcsolt rugók esetének, ahol a két rugóállandó összege adja az eredő rugóállandót, így \setbox0\hbox{$\omega=\sqrt{\frac{k_1+k_2}m}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%.