Termodinamika példák - Átadott hő mérhető mennyiségekkel

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika 3. gyakorlat
Gyakorlatok listája:
 1. Kinetikus gázelmélet, transzport
 2. Állapotváltozás, I. főtétel
 3. Fajhő, Körfolyamatok
 4. Entrópia, II. főtétel
 5. Homogén rendszerek
 6. Fázisátalakulások
 7. Kvantummechanikai bevezető
Homogén rendszerek
Feladatok listája:
 1. TD diffegyenletek
 2. Maxwell-relációk
 3. Általános változócsere
 4. dT(S=áll) mérhetőkkel
 5. TdS mérhetőkkel
 6. Állapotjelzők (V,S) fv-ei
 7. dS(p=áll) mérhetőkkel
 8. Potenciálok állapotegyenletből
 9. Gumiszalag TD potenciáljai
 10. Dielektromos polarizáció
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. Feltételezve, hogy \setbox0\hbox{$S=S(p,T)$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, mutassuk ki, hogy \setbox0\hbox{$T\,\mathrm{d}S=n C_p\,\mathrm{d}T-\beta_p TV\,\mathrm{d}p$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, ahol \setbox0\hbox{$\beta_p$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% az izobár hőtágulási együttható.

Megoldás

Írjuk fel \setbox0\hbox{$S(p,T)$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% teljes differenciálját

\[ \mathrm{d}S = \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T\,\mathrm{d}p + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p\,\mathrm{d}T, \]

és az első tagban használjuk a Maxwell-féle összefüggést és a kompresszibilitás definícióját:

\[ \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -V \beta_p. \]

A másodikra tagban alkalmazzuk a láncszabályt (ehhez minden differenciálhányadost ugyanazon rögzített változó mellett kell felírni) és a fajhő definícióját:

\[ \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial H}{\partial H}\right)_p = \left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_p \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p  = \left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_p n C_p, \]

aminek továbbalakításához használjuk a \setbox0\hbox{$\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p=T$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% differenciális összefüggés reciprokát, így az entrópia megváltozása

\[ \mathrm{d}S = -V \beta_p\,\mathrm{d}p + \frac{n C_p}{T}\,\mathrm{d}T. \]

\setbox0\hbox{$T$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-vel való szorzás után

\[ T\,\mathrm{d}S = -\beta_p T V\,\mathrm{d}p+ n C_p\,\mathrm{d}T \]

eredmény már adódik.