Termodinamika példák - Maxwell-relációk

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika 3. gyakorlat
Gyakorlatok listája:
 1. Kinetikus gázelmélet, transzport
 2. Állapotváltozás, I. főtétel
 3. Fajhő, Körfolyamatok
 4. Entrópia, II. főtétel
 5. Homogén rendszerek
 6. Fázisátalakulások
 7. Kvantummechanikai bevezető
Homogén rendszerek
Feladatok listája:
 1. TD diffegyenletek
 2. Maxwell-relációk
 3. Általános változócsere
 4. dT(S=áll) mérhetőkkel
 5. TdS mérhetőkkel
 6. Állapotjelzők (V,S) fv-ei
 7. dS(p=áll) mérhetőkkel
 8. Potenciálok állapotegyenletből
 9. Gumiszalag TD potenciáljai
 10. Dielektromos polarizáció
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. Bizonyítsuk be a \setbox0\hbox{$\displaystyle \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% Maxwell-összefüggést!

Megoldás

A Maxwell-relációk a termodinamikai potenciálok kétszeres parciális deriváltjainak Young-tétel szerinti megfeleltetéséből kaphatóak. Számításainkat nem csak a feladatban előírt, hanem minden termodinamikai potenciálra elvégezzük.

Az előző feladat alapján a termodinamika differenciális összefüggései \setbox0\hbox{$\boxed{U(S,V)}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-re:

\[ \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T, \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -p. \]

A Young-tétel értelmében

\[ \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = \frac{\partial}{\partial S}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S, \]

azaz

\[ \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V. \]

Az előző feladat alapján a termodinamika differenciális összefüggései \setbox0\hbox{$\boxed{F(T,V)}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-re:

\[ \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S, \qquad \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -p. \]

A Young-tétel értelmében

\[ \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V, \]

azaz

\[ \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \]

a keresett összefüggés.

Hasonlóan \setbox0\hbox{$\boxed{H(S,p)}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-re

\[ \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p = T, \qquad \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S = V. \]

Innen

\[ \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p, \]

ami a keresett összefüggés reciprokára hasonlít, de vegyük észre, hogy a rögzített változók mások.

Analóg módon \setbox0\hbox{$\boxed{G(T,p)}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-re

\[ \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S, \qquad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V. \]

Innen

\[ -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p. \]