Kvantummechanikai bevezető példák - Bohr-féle hidrogénmodell

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika 3. gyakorlat
Gyakorlatok listája:
 1. Kinetikus gázelmélet, transzport
 2. Állapotváltozás, I. főtétel
 3. Fajhő, Körfolyamatok
 4. Entrópia, II. főtétel
 5. Homogén rendszerek
 6. Fázisátalakulások
 7. Kvantummechanikai bevezető
Kvantummechanikai bevezető
Feladatok listája:
 1. Nap felszíni hőmérséklete
 2. Izzólámpa hatásfoka
 3. Fekete test
 4. Tantál kilépési munkája
 5. Compton-szórás
 6. Compton-szórás szabadon
 7. Fluxuskvantálás
 8. Bohr-modell
 9. Rel. tömegnövekedés
 10. Kéttest korrekció
 11. Visszalökődés
 12. Korrespondencia-elv
 13. Foton és elektron Ekin(k)
 14. Schrödinger-egyenlet
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. Számítsa ki a hidrogénatom Bohr-féle modelljében a „körpályán” keringő elektron pályasugarát, sebességét, perdületét és energiáját!

Megoldás

A Bohr-féle hidrogénmodellben az elektron a rögzített atommag körül kering, impulzusmomentum a 3. posztulátum szerint kvantált, az \setbox0\hbox{$n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%. pályán:

\[ L_n \equiv m_e v_n r_n = n\hbar. \]

A pályasugarakat és sebességeket a klasszikus képben végzet számításokból kapjuk: az atommag \setbox0\hbox{$F_C=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}{e^2}{r^2}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% Coulomb-vonzása az \setbox0\hbox{$F_{cp}=m_e a_{cp}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% centripetális erő, ami körpályán tartja az elektront:

\[ m_e \frac{v_n^2}{r_n} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r_n^2} . \]

Ha \setbox0\hbox{$r$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-rel való egyszerűsítés után beírjuk a kvantumfeltételből kapott \setbox0\hbox{$r_n = \frac{n\hbar}{m_e v_n}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% összefüggést, akkor a sebesség, és így a sugár lehetséges értékei rendre

\[ v_n = \frac{v_0}{n} = \alpha_f \frac{c}{n}, \qquad r_n = a_0 n^2 = \frac{n^2\hbar}{\alpha_f m_e c}, \]

ahol a legnagyobb pályasebesség és a Bohr-sugár rendre

\[ v_0 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar}, \qquad a_0 = \frac{\hbar^2 4 \pi \varepsilon_0}{m_e e^2} \]
\[ v_0 \approx 2{,}187 \cdot 10^6\,\mathrm{\frac{m}{s}}, \qquad a_0 \approx 5{,}292 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m} \]

valamint bevezettük a

\[ \alpha_f = \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137{,}036} \]

jelölést a finomszerkezeti állandóra.

A hidrogénatomban az elektron energiája

\[ E_n = E^\text{kin}_n + E^\text{pot}_n   = \frac12 m_e v_n^2 - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}, \]

az előző jelölésekkel

\[ E_n = - \frac{m_e e^4}{2\hbar^2(4\pi\varepsilon_0)^2} \cdot \frac{1}{n^2}   = -\frac12 m_e c^2 \alpha_f^2 \frac{1}{n^2}   = -\frac{E_0}{n^2}, \]

ahol \setbox0\hbox{$E_0\approx 13{,}6\,\mathrm{eV}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a hidrogén ionizációs energiája. A negatív előjel a kötött állapotra utal.